Đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng sẽ bị phạt đến 1,5 triệu đồng
[01/06/2016]
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.
Ngày 19/6/2013, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN và Luật s...
Chiều 19-6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 4 dự án luật với tỷ lệ tán thành cao. Đó là Luật Giáo d...
Tin khác
Văn bản mới
Văn bản được quan tâm
Câu hỏi xem nhiều nhất
Văn bản pháp luật
  2 Thông tư số 184/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện của Phần mềm Quản lý tài sản cố định áp dụng trong khu vực hành chính sự nghiệp
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 04/12/2013
Hiệu lực ngày: 20/01/2014
Đã có: 419 lượt xem
  3 Nghị quyết số 61/NQ-CP của Chính phủ : Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Phú Yên
Lĩnh vực: Bất Động Sản | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 23/05/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 799 lượt xem
  4 Quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra
Lĩnh vực: Thủ Tục Tố Tụng | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 02/03/2010
Hiệu lực ngày: 15/04/2010
Đã có: 1405 lượt xem
  5 Quyết định 1277/QĐ-LĐTBXH năm 2009 về việc hỗ trợ đột xuất cho trẻ em vùng bị thiên tai do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Lĩnh vực: Văn Hóa Xã Hội | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 09/10/2009
Hiệu lực ngày: 09/10/2009
Đã có: 1755 lượt xem
  6 Chỉ thị số 1127/CT-BNN-TC về việc tăng cường thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm nhằm mục tiêu kiềm chế lạm phát do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 25/04/2008
Hiệu lực ngày: 25/04/2008
Đã có: 349 lượt xem
  7 Chỉ thị số 04/2008/CT-UBND về việc tăng cường công tác giáo dục quốc phòng – an ninh toàn dân trước tình hình mới trên địa bàn Quận 9 do ủy ban nhân dân Quận 9 ban hành
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 21/05/2008
Hiệu lực ngày: 28/05/2008
Đã có: 878 lượt xem
  10 Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang : Ban hành Quy định về tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh An Giang
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 10/12/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 182 lượt xem
 
Văn bản chia sẻ
  1 Mẫu sơ yếu lý lịch
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Mẫu đơn - Văn Bản
Ngày đăng: 08/04/2010
Đã có: 20889 lượt download
  2 Mẫu bảng mô tả công việc nhân viên kinh doanh
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Quan tri
Ngày đăng: 13/04/2010
Đã có: 16703 lượt download
Câu hỏi mới

Lĩnh vực