Đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng sẽ bị phạt đến 1,5 triệu đồng
[01/06/2016]
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.
Ngày 19/6/2013, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN và Luật s...
Chiều 19-6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 4 dự án luật với tỷ lệ tán thành cao. Đó là Luật Giáo d...
Tin khác
Văn bản mới
Văn bản được quan tâm
Câu hỏi xem nhiều nhất
Văn bản pháp luật
  1 Quyết định số 03/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 03/01/2014
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 239 lượt xem
  2 Quyết định số 1309/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2011 - 2016
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 05/08/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 120 lượt xem
  3 Công văn số 7367/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v triển khai công tác phòng, chống dịch cúm A (H7N9)
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 04/09/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 127 lượt xem
  5 Nghị định số 30/2006/NĐ-CP về thống kê khoa học và công nghệ do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Kế Toán, Kiểm Toán | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 29/03/2006
Hiệu lực ngày: 20/04/2006
Đã có: 1272 lượt xem
  6 Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Tĩnh : Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cộng tác viên kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 03/07/2014
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 522 lượt xem
  7 Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Luật
Ban hành: 03/06/2008
Hiệu lực ngày: 01/01/2009
Đã có: 1128 lượt xem
  8 Chỉ thị số 27/2008/CT-TTg về chấn chỉnh công tác đấu thầu sử dụng vốn nhà nước do thủ tướng chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Tài Chính Nhà Nước | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 05/09/2008
Hiệu lực ngày: 05/10/2008
Đã có: 1049 lượt xem
  9 Công văn số 6842/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v kiến nghị của UBND tỉnh Thái Bình sử dụng thuốc Cedemex trong việc cai nghiện ma túy
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 16/08/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 687 lượt xem
  10 Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính phủ : Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Sơn La
Lĩnh vực: Bất Động Sản | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 09/01/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 687 lượt xem
 
Văn bản chia sẻ
  1 Mẫu sơ yếu lý lịch
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Mẫu đơn - Văn Bản
Ngày đăng: 08/04/2010
Đã có: 21758 lượt download
  2 Mẫu bảng mô tả công việc nhân viên kinh doanh
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Quan tri
Ngày đăng: 13/04/2010
Đã có: 17778 lượt download
Câu hỏi mới

Lĩnh vực