Đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng sẽ bị phạt đến 1,5 triệu đồng
[01/06/2016]
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.
Ngày 19/6/2013, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN và Luật s...
Chiều 19-6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 4 dự án luật với tỷ lệ tán thành cao. Đó là Luật Giáo d...
Tin khác
Văn bản mới
Văn bản được quan tâm
Câu hỏi xem nhiều nhất
Văn bản pháp luật
  1 Công văn số 5935/VPCP-KTTH của Bộ Công an-Văn phòng Chính phủ-Văn phòng Chính phủ : V/v cho phép lực lượng quản lý thị trường tiếp tục sử dụng ấn chỉ cũ
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 19/07/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 189 lượt xem
  2 Chỉ thị số 09/2008/CT-BXD về việc triển khai một số nhiệm vụ trước mắt thực hiện dự án xây dựng đại học quốc gia hà nội tại hoà lạc do bộ xây dựng ban hành
Lĩnh vực: Đầu Tư | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 24/11/2008
Hiệu lực ngày: 24/11/2008
Đã có: 815 lượt xem
  5 Công văn số 6647/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ : V/v xử lý kiến nghị của UBND tỉnh Cao Bằng
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 12/08/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 485 lượt xem
  6 Nghị định số 105/2008/NĐ-CP về việc quy định mức trợ cẤp, phụ cẤp ưu đãi đối với người có công với cách mạng do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Tài Chính Nhà Nước | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 16/09/2008
Hiệu lực ngày: 16/10/2008
Đã có: 812 lượt xem
  7 Nghị định số 34/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 22/04/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 373 lượt xem
  8 Nghị định số 103/2006/NĐ-CP về việc qui định chi tiết và hướng dần thi hành một số điều của luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Sở Hữu Trí Tuệ | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 22/09/2006
Hiệu lực ngày: 21/10/2006
Đã có: 1261 lượt xem
  9 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Ngãi : Về việc quy định mức chi kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ địa phương để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 09/01/2014
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 566 lượt xem
  10 Quyết định số 1225/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2011 - 2016
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 26/07/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 460 lượt xem
 
Văn bản chia sẻ
  1 Mẫu bảng mô tả công việc nhân viên kinh doanh
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Quan tri
Ngày đăng: 13/04/2010
Đã có: 16777 lượt download
  2 Mẫu sơ yếu lý lịch
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Mẫu đơn - Văn Bản
Ngày đăng: 08/04/2010
Đã có: 20953 lượt download
Câu hỏi mới

Lĩnh vực