Đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng sẽ bị phạt đến 1,5 triệu đồng
[01/06/2016]
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.
Ngày 19/6/2013, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN và Luật s...
Chiều 19-6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 4 dự án luật với tỷ lệ tán thành cao. Đó là Luật Giáo d...
Tin khác
Văn bản mới
Văn bản được quan tâm
Câu hỏi xem nhiều nhất
Văn bản pháp luật
  2 Nghị định số 32/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẤu tổ chức của bộ giáo dục và đào tạo do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 19/03/2008
Hiệu lực ngày: 10/04/2008
Đã có: 847 lượt xem
  3 Luật Cải Cách Ruộng Đất
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Luật
Ban hành: 01/01/2008
Hiệu lực ngày: 01/01/2008
Đã có: 1575 lượt xem
  4 Quyết định số 31/QĐ-BTC về việc xuẤt gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh thừa thiên huế khắc phục hậu quả mưa lũ do bộ tài chính ban hành
Lĩnh vực: Tài Chính Nhà Nước | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 06/01/2009
Hiệu lực ngày: 06/01/2009
Đã có: 1025 lượt xem
  5 Quyết định số 58/QĐ-BGTVT về việc xử lý tài sản thu hồi từ dự án kết thúc do bộ giao thông vận tải ban hành
Lĩnh vực: Đầu Tư | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 08/01/2009
Hiệu lực ngày: 08/01/2009
Đã có: 1166 lượt xem
  6 Luật Bảo Vệ Môi Trường
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Luật
Ban hành: 01/01/2008
Hiệu lực ngày: 01/01/2008
Đã có: 731 lượt xem
  8 Thông tư số 20/2013/TT-BTP của Bộ Tư pháp : Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 03/12/2013
Hiệu lực ngày: 16/01/2014
Đã có: 694 lượt xem
  9 Quyết định số 04/QĐ-UBDT về việc ban hàh quy chế phát ngôn và cung cẤp thông tin cho báo chí của ủy ban dân tộc do ủy ban dân tộc ban hành
Lĩnh vực: Công nghệ, CN Thông Tin | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 06/01/2009
Hiệu lực ngày: 06/01/2009
Đã có: 1166 lượt xem
  10 Quyết định số 1460/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2011 - 2016
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 21/08/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 212 lượt xem
 
Văn bản chia sẻ
  1 Mẫu bảng mô tả công việc nhân viên kinh doanh
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Quan tri
Ngày đăng: 13/04/2010
Đã có: 18172 lượt download
  2 Mẫu sơ yếu lý lịch
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Mẫu đơn - Văn Bản
Ngày đăng: 08/04/2010
Đã có: 22120 lượt download
Câu hỏi mới

Lĩnh vực