Đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng sẽ bị phạt đến 1,5 triệu đồng
[01/06/2016]
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.
Ngày 19/6/2013, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN và Luật s...
Chiều 19-6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 4 dự án luật với tỷ lệ tán thành cao. Đó là Luật Giáo d...
Tin khác
Văn bản mới
Văn bản được quan tâm
Câu hỏi xem nhiều nhất
Văn bản pháp luật
  1 Quyết định số 07/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thuộc tính văn bản
Lĩnh vực: Chứng Khoán - Ngân hàng | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 24/01/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1056 lượt xem
  2 Tuyên bố chung về cuộc họp cấp cao lần thứ tư giữa thủ tướng ba nước Campuchia, Lào và Việt Nam về tam giác phát triển
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Điều Ước Quốc Tế
Ban hành: 05/12/2006
Hiệu lực ngày: 20/12/2006
Đã có: 900 lượt xem
  4 Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 28/06/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 850 lượt xem
  5 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo thu thuế năm 2008 do ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 11/01/2008
Hiệu lực ngày: 21/01/2008
Đã có: 907 lượt xem
  6 Nghị định số 06/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 21/01/2014
Hiệu lực ngày: 08/03/2014
Đã có: 217 lượt xem
  7 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ về việc quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 14/05/2010
Hiệu lực ngày: 01/01/2011
Đã có: 9325 lượt xem
  8 Luật Phòng, Chống Bệnh Truyền Nhiễm
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Luật
Ban hành: 01/01/2008
Hiệu lực ngày: 01/01/2008
Đã có: 855 lượt xem
  10 Công văn số 6962/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ : V/v cơ chế hoạt động hoa tiêu hàng hải của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 20/08/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 172 lượt xem
 
Văn bản chia sẻ
  1 Mẫu sơ yếu lý lịch
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Mẫu đơn - Văn Bản
Ngày đăng: 08/04/2010
Đã có: 21088 lượt download
  2 Mẫu bảng mô tả công việc nhân viên kinh doanh
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Quan tri
Ngày đăng: 13/04/2010
Đã có: 16944 lượt download
Câu hỏi mới

Lĩnh vực