Đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng sẽ bị phạt đến 1,5 triệu đồng
[01/06/2016]
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.
Ngày 19/6/2013, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN và Luật s...
Chiều 19-6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 4 dự án luật với tỷ lệ tán thành cao. Đó là Luật Giáo d...
Tin khác
Văn bản mới
Văn bản được quan tâm
Câu hỏi xem nhiều nhất
Văn bản pháp luật
  3 Công văn số 1311/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ : V/v phê duyệt Khung chính sách tái định cư, Khung chính sách dân tộc thiểu số của dự án vay vốn WB
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 20/08/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 212 lượt xem
  4 Quyết định số 60/QĐ-BNN-TY về việc phê duyệt kế hoạch tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm năm 2009 do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành
Lĩnh vực: Thể Thao, Y Tế | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 09/01/2009
Hiệu lực ngày: 09/01/2009
Đã có: 1437 lượt xem
  5 Quyết định số 17/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Bộ Y tế
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 12/03/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 746 lượt xem
  7 Công văn số 6694/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ : V/v chỉ định thầu các gói thầu xây dựng, lắp đặt thiết bị dự án, công trình HTKT đảo Trần, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 13/08/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 283 lượt xem
  8 Chỉ thị số 06/2008/CT-BYT về việc tăng cường chất lượng đào tạo nhân lực y tế do bộ y tế ban hành
Lĩnh vực: Thể Thao, Y Tế | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 27/06/2008
Hiệu lực ngày: 03/08/2008
Đã có: 1179 lượt xem
  9 Nghị định số 103/2008/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Bảo Hiểm | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 16/09/2008
Hiệu lực ngày: 16/10/2008
Đã có: 2022 lượt xem
 
Văn bản chia sẻ
  1 Mẫu sơ yếu lý lịch
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Mẫu đơn - Văn Bản
Ngày đăng: 08/04/2010
Đã có: 22365 lượt download
  2 Mẫu bảng mô tả công việc nhân viên kinh doanh
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Quan tri
Ngày đăng: 13/04/2010
Đã có: 18479 lượt download
Câu hỏi mới

Lĩnh vực