Triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ 01/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT
[05/07/2013]
Ngày 19/6/2013, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT. Do một số nội dung quy định trong 2 Luật có quy định hiệu lực từ ngày 01/7/2013 (sớm hơn 6 tháng so với hiệu lực chung của Luật nên cần triển khai thực hiện gấp) như: áp dụng thuế suất 5% đối với nhà ở xã hội; giảm 50% mức thuế GTGT đối với nhà ở là căn hộ có diện tích sàn dưới 70m2 và giá dưới 15 triệu đồng/m2 ; quy định doanh nghiệp có doanh thu không quá 20 tỷ đồng/năm được áp dụng thuế suất 20% và quy định áp dụng thuế suất 10% đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư – kinh doanh nhà ở xã hội. Trước tình hình đó, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 8336/BTC-CST ngày 28/6/2013 gửi các địa phương thông báo để chủ động triển khai thược hiện theo đúng tính thần của 2 Luật. Nội dung công văn như sau:
Chiều 19-6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 4 dự án luật với tỷ lệ tán thành cao. Đó là Luật Giáo d...
Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ một số dự thảo quy định về việc đầu tư vốn, quản lý tài chính đối v...
Tin khác
Văn bản mới
Văn bản được quan tâm
Câu hỏi xem nhiều nhất
Văn bản pháp luật
  2 Quyết định 1489/QĐ-TTg về thành lập Trường Đại học Thành Đông do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 17/09/2009
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1515 lượt xem
  3 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 27/02/2014
Hiệu lực ngày: 25/04/2014
Đã có: 628 lượt xem
  4 Chỉ thị số 05/CT-BCT về tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do bộ công thương ban hành
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 02/04/2008
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1254 lượt xem
  6 Công văn số 5477/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ : V/v điều chỉnh chương trình công tác của 6 tháng cuối năm 2013
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 05/07/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 117 lượt xem
  8 Công văn số 5128/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ : V/v điều chuyển Cụm cảng Hòa Bình từ Tổng Công ty Vận tải thủy về Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình quản lý
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 25/06/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 114 lượt xem
  9 Luật Chuyển Giao Công Nghệ
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Luật
Ban hành: 01/01/2008
Hiệu lực ngày: 01/01/2008
Đã có: 329 lượt xem
 
Văn bản chia sẻ
  1 Mẫu sơ yếu lý lịch
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Mẫu đơn - Văn Bản
Ngày đăng: 08/04/2010
Đã có: 20809 lượt download
  2 Mẫu bảng mô tả công việc nhân viên kinh doanh
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Quan tri
Ngày đăng: 13/04/2010
Đã có: 16606 lượt download
Câu hỏi mới

Lĩnh vực