Đặt cược thể thao được đưa vào Luật ở Việt Nam - Cho phép đặt cược các trận đấu World Cup 2018
[14/06/2018]
Sáng nay (14/6), Chính phủ đã chính thức tạo ra hành lang pháp lý cho hoạt động kinh doanh cá cược bóng đá quốc tế. Việc đặt cược đã chính thức được luật hóa khi Luật Thể dục thể thao sửa đổi được Quốc hội biểu quyết thông qua sáng nay (14/6), với tỉ lệ 93,84% đại biểu tán thành.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/201...
Ngày 19/6/2013, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN và Luật s...
Tin khác
Văn bản mới
Văn bản được quan tâm
Câu hỏi xem nhiều nhất
Văn bản pháp luật
  1 Quyết định số 1444/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2011 - 2016
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 16/08/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 666 lượt xem
  3 Công văn số 7913/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ : V/v xử lý đối với Dự án xây dựng Phòng thí nghiệm trọng điểm - Bể thử mô hình tàu thủy Vinashin
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 20/09/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 738 lượt xem
  4 Công văn số 4871/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ : V/v triển khai các dự án trọng điểm dầu khí
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 17/06/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 323 lượt xem
  5 Nghị định số 120/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 09/10/2013
Hiệu lực ngày: 22/12/2013
Đã có: 188 lượt xem
  6 Nghị quyết số 03/NQ-CP của Chính phủ : Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của tỉnh Tiền Giang
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 06/01/2014
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 978 lượt xem
  7 Công văn số 6836/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ : V/v tổ chức Giải thưởng du lịch Việt Nam
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 16/08/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 719 lượt xem
  8 Quy Định Chức Năng ,Nhiệm Vụ ,Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Cục Trợ Giúp Pháp Lý
Lĩnh vực: Dịch Vụ Pháp Lý | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 17/08/2009
Hiệu lực ngày: 17/08/2009
Đã có: 2575 lượt xem
  9 Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Ngãi : Về việc quy định thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 18/11/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 363 lượt xem
  10 Công văn số 7558/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ : V/v chấm dứt đầu tư dự án Căn cứ dịch vụ dầu khí Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 10/09/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 364 lượt xem
 
Văn bản chia sẻ
  1 Mẫu sơ yếu lý lịch
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Mẫu đơn - Văn Bản
Ngày đăng: 08/04/2010
Đã có: 23012 lượt download
  2 Mẫu bảng mô tả công việc nhân viên kinh doanh
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Quan tri
Ngày đăng: 13/04/2010
Đã có: 18982 lượt download
Câu hỏi mới

Lĩnh vực