Đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng sẽ bị phạt đến 1,5 triệu đồng
[01/06/2016]
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.
Ngày 19/6/2013, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN và Luật s...
Chiều 19-6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 4 dự án luật với tỷ lệ tán thành cao. Đó là Luật Giáo d...
Tin khác
Văn bản mới
Văn bản được quan tâm
Câu hỏi xem nhiều nhất
Văn bản pháp luật
  2 Công văn số 5976/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v hợp tác phát triển nguồn nhân lực trong khuôn khổ Chương trình "Sáng kiến chung Nhật Bản - Việt Nam"
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 22/07/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 140 lượt xem
  3 Nghị định số 140/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về tổ chức và hoạt động của thanh tra Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 22/10/2013
Hiệu lực ngày: 10/12/2013
Đã có: 680 lượt xem
  4 Nghị định số 52/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 23/05/2014
Hiệu lực ngày: 15/07/2014
Đã có: 580 lượt xem
  6 Thông tư quy định về việc cấp giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần
Lĩnh vực: Chứng Khoán - Ngân hàng | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 26/03/2010
Hiệu lực ngày: 10/04/2010
Đã có: 1235 lượt xem
  8 Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thái Bình : Ban hành Quy chế quản lý cảng cá, bến cá trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 20/08/2014
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 273 lượt xem
  9 Công văn số 8111/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ : V/v nghiên cứu kiến nghị không nên xây dựng Cảng HKQT Long Thành của các ông Lê Trọng Sành và Mai Trọng Tuấn
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 27/09/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 400 lượt xem
  10 Công văn số 4748/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ : V/v xử lý 04 trạm chuyển giao quyền thu phí
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 12/06/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1138 lượt xem
 
Văn bản chia sẻ
  1 Mẫu sơ yếu lý lịch
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Mẫu đơn - Văn Bản
Ngày đăng: 08/04/2010
Đã có: 21749 lượt download
  2 Mẫu bảng mô tả công việc nhân viên kinh doanh
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Quan tri
Ngày đăng: 13/04/2010
Đã có: 17764 lượt download
Câu hỏi mới

Lĩnh vực