Đặt cược thể thao được đưa vào Luật ở Việt Nam - Cho phép đặt cược các trận đấu World Cup 2018
[14/06/2018]
Sáng nay (14/6), Chính phủ đã chính thức tạo ra hành lang pháp lý cho hoạt động kinh doanh cá cược bóng đá quốc tế. Việc đặt cược đã chính thức được luật hóa khi Luật Thể dục thể thao sửa đổi được Quốc hội biểu quyết thông qua sáng nay (14/6), với tỉ lệ 93,84% đại biểu tán thành.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/201...
Ngày 19/6/2013, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN và Luật s...
Tin khác
Văn bản mới
Văn bản được quan tâm
Câu hỏi xem nhiều nhất
Văn bản pháp luật
  3 Nghị định số 186/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về Đại học quốc gia
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 17/11/2013
Hiệu lực ngày: 01/01/2014
Đã có: 197 lượt xem
  4 Nghị quyết số 58/NQ-CP của Chính phủ : Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Gia Lai
Lĩnh vực: Bất Động Sản | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 04/05/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1085 lượt xem
  6 Quy Định Chức Năng ,Nhiệm Vụ ,Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Cục Trợ Giúp Pháp Lý
Lĩnh vực: Dịch Vụ Pháp Lý | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 17/08/2009
Hiệu lực ngày: 17/08/2009
Đã có: 2793 lượt xem
  8 Công văn số 5382/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ : V/v điều chuyển cảng Năm Căn từ Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam về Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau quản lý
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 03/07/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 520 lượt xem
  10 Nghị quyết số 07/2008/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đẤt đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đẤt 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh kiên giang do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 21/03/2008
Hiệu lực ngày: 12/04/2008
Đã có: 1664 lượt xem
 
Văn bản chia sẻ
  1 Mẫu sơ yếu lý lịch
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Mẫu đơn - Văn Bản
Ngày đăng: 08/04/2010
Đã có: 23675 lượt download
  2 Mẫu bảng mô tả công việc nhân viên kinh doanh
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Quan tri
Ngày đăng: 13/04/2010
Đã có: 19689 lượt download
Câu hỏi mới

Lĩnh vực