Đặt cược thể thao được đưa vào Luật ở Việt Nam - Cho phép đặt cược các trận đấu World Cup 2018
[14/06/2018]
Sáng nay (14/6), Chính phủ đã chính thức tạo ra hành lang pháp lý cho hoạt động kinh doanh cá cược bóng đá quốc tế. Việc đặt cược đã chính thức được luật hóa khi Luật Thể dục thể thao sửa đổi được Quốc hội biểu quyết thông qua sáng nay (14/6), với tỉ lệ 93,84% đại biểu tán thành.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/201...
Ngày 19/6/2013, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN và Luật s...
Tin khác
Văn bản mới
Văn bản được quan tâm
Câu hỏi xem nhiều nhất
Văn bản pháp luật
  1 Chỉ thị số 15/2007/CT-TTg về một số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào Việt Nam do thủ tướng chính phủ ban hành.
Lĩnh vực: Đầu Tư | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 22/06/2007
Hiệu lực ngày: 28/07/2007
Đã có: 1449 lượt xem
  4 Nghị định số 90/2005/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh chống bán phá giá hàng hoá nhập khẩu vào việt nam do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Xuất Nhập Khẩu | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 11/07/2005
Hiệu lực ngày: 04/08/2005
Đã có: 2043 lượt xem
  5 Chỉ thị số 02/2008/CT-CA về công tác thi đua khen thưởng năm 2008 do tòa án nhân dân tối cao ban hành
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 08/05/2008
Hiệu lực ngày: 08/05/2008
Đã có: 1692 lượt xem
  7 Chỉ thị số 34/2008/CT-TTG về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước do thủ tướng chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Công nghệ, CN Thông Tin | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 03/12/2008
Hiệu lực ngày: 26/12/2008
Đã có: 547 lượt xem
  8 Quyết định số 17/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Bộ Y tế
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 12/03/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 895 lượt xem
  9 Công văn số 4721/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ : V/v thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 11/06/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 367 lượt xem
  10 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 26/06/2014
Hiệu lực ngày: 15/08/2014
Đã có: 737 lượt xem
 
Văn bản chia sẻ
  1 Mẫu sơ yếu lý lịch
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Mẫu đơn - Văn Bản
Ngày đăng: 08/04/2010
Đã có: 24265 lượt download
  2 Mẫu bảng mô tả công việc nhân viên kinh doanh
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Quan tri
Ngày đăng: 13/04/2010
Đã có: 20325 lượt download
Câu hỏi mới

Lĩnh vực