Đặt cược thể thao được đưa vào Luật ở Việt Nam - Cho phép đặt cược các trận đấu World Cup 2018
[14/06/2018]
Sáng nay (14/6), Chính phủ đã chính thức tạo ra hành lang pháp lý cho hoạt động kinh doanh cá cược bóng đá quốc tế. Việc đặt cược đã chính thức được luật hóa khi Luật Thể dục thể thao sửa đổi được Quốc hội biểu quyết thông qua sáng nay (14/6), với tỉ lệ 93,84% đại biểu tán thành.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/201...
Ngày 19/6/2013, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN và Luật s...
Tin khác
Văn bản mới
Văn bản được quan tâm
Câu hỏi xem nhiều nhất
Văn bản pháp luật
  1 Nghị định số 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin tín dụng
Lĩnh vực: Chứng Khoán - Ngân hàng | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 12/02/2010
Hiệu lực ngày: 15/04/2010
Đã có: 3888 lượt xem
  2 Công văn số 6705/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v thành lập DNNN về truyền thông tại Hải Phòng
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 13/08/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 369 lượt xem
  3 Nghị định số 188/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 20/11/2013
Hiệu lực ngày: 10/01/2014
Đã có: 287 lượt xem
  4 Luật thuế tài nguyên
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Luật
Ban hành: 25/11/2009
Hiệu lực ngày: 01/07/2010
Đã có: 2858 lượt xem
  5 Thông báo số 300/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 1956
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Thông báo
Ban hành: 12/08/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 520 lượt xem
  6 Nghị định số 01/2009/NĐ-CP về việc quy định tiêu chuẩn vật chẤt hậu cần đối với người đang làm công tác cơ yếu do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Tài Chính Nhà Nước | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 02/01/2009
Hiệu lực ngày: 16/02/2009
Đã có: 1641 lượt xem
  9 Quyết định 2458/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 06/10/2009
Hiệu lực ngày: 06/10/2009
Đã có: 2080 lượt xem
  10 Thông tư số 41/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định trình tự, thủ tục, chứng nhận nhãn sinh thái cho sản phẩm thân thiện với môi trường
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 02/12/2013
Hiệu lực ngày: 15/01/2014
Đã có: 16141 lượt xem
 
Văn bản chia sẻ
  1 Mẫu sơ yếu lý lịch
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Mẫu đơn - Văn Bản
Ngày đăng: 08/04/2010
Đã có: 23912 lượt download
  2 Mẫu bảng mô tả công việc nhân viên kinh doanh
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Quan tri
Ngày đăng: 13/04/2010
Đã có: 19959 lượt download
Câu hỏi mới

Lĩnh vực