Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Lao Động, Tiền Lương
  1 Điều ước quốc tế số 44/2005/LPQT về hợp tác phát triển nguồn nhân lực cho nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam do bộ ngọai giao ban hành
Lĩnh vực: Lao Động, Tiền Lương | Loại văn bản: Điều Ước Quốc Tế
Ban hành: 19/04/2005
Hiệu lực ngày: 19/04/2005
Đã có: 3222 lượt xem

Văn bản mới