Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Tài Chính Nhà Nước
  1 Quyết định 29/2011/QĐ-TTG Ban hành Danh mục ngành, lĩnh vực được hưởng mức lãi suất ưu đãi khi vay lại nguồn vốn vay ODA của Chính phủ
Lĩnh vực: Tài Chính Nhà Nước | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 01/06/2011
Hiệu lực ngày: 20/07/2011
Đã có: 12450 lượt xem
  2 Quyết định 1106/QĐ-KTNN của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hướng dẫn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Kiểm toán Nhà nước
Lĩnh vực: Tài Chính Nhà Nước | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 30/09/2009
Hiệu lực ngày: 30/09/2009
Đã có: 13053 lượt xem
  3 Quyết định 2326/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để đính chính Thông tư số 156/2009/TT-BTC ngày 03/8/2009 của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Tài Chính Nhà Nước | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 25/09/2009
Hiệu lực ngày: 25/09/2009
Đã có: 12223 lượt xem
  5 Quyết định 1450/QĐ-TTg về thành lập ban công tác về tài chính quy mô nhỏ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Tài Chính Nhà Nước | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 16/09/2009
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 11786 lượt xem
  6 Quyết định 112/2009/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Tài Chính Nhà Nước | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 11/09/2009
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 12174 lượt xem
  8 Quyết định số 31/QĐ-BTC về việc xuẤt gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh thừa thiên huế khắc phục hậu quả mưa lũ do bộ tài chính ban hành
Lĩnh vực: Tài Chính Nhà Nước | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 06/01/2009
Hiệu lực ngày: 06/01/2009
Đã có: 1559 lượt xem
  9 Quyết định số 10/QĐ-TTG về việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để xử lý các công trình chống sạt lở, đê, kè, phòng, chống lụt, bão cẤp bách do thủ tướng chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Tài Chính Nhà Nước | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 05/01/2009
Hiệu lực ngày: 05/01/2009
Đã có: 1793 lượt xem
  10 Quyết định số 32/QĐ-BTC về việc xuẤt gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh phú thọ khắc phục hậu quả mưa lũ do bộ tài chính ban hành
Lĩnh vực: Tài Chính Nhà Nước | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 06/01/2009
Hiệu lực ngày: 06/01/2009
Đã có: 1675 lượt xem
  11 Quyết định số 04/2009/QĐ-TTG về việc trích quỹ bình ổn giá xăng dầu do thủ tướng chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Tài Chính Nhà Nước | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 09/01/2009
Hiệu lực ngày: 09/01/2009
Đã có: 1664 lượt xem
  12 Quyết định số 41/2009/QĐ-UBND về việc trợ cẤp hàng tháng cho người già yếu, bị bệnh hiểm nghèo, gia đình không có khả năng thoát nghèo do ủy ban nhân dân thành phố hà nội ban hành
Lĩnh vực: Tài Chính Nhà Nước | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 15/01/2009
Hiệu lực ngày: 25/01/2009
Đã có: 1589 lượt xem
  13 Quyết định số 112/QĐ-BTC về việc xuẤt gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ các tỉnh cứu đói giáp hạt và tết nguyên đán do bộ tài chính ban hành
Lĩnh vực: Tài Chính Nhà Nước | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 15/01/2009
Hiệu lực ngày: 15/01/2009
Đã có: 1993 lượt xem
  14 Quyết định số 81/QĐ-TTG về việc hỗ trợ kinh phí cho hộ nghèo do thủ tướng chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Tài Chính Nhà Nước | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 15/01/2009
Hiệu lực ngày: 15/01/2009
Đã có: 2078 lượt xem
  15 Quyết định số 76/QĐ-TTG về việc hỗ trợ bổ sung kinh phí, gạo cứu đói cho các tỉnh miền trung khắc phục hậu quả bão, lũ do thủ tướng chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Tài Chính Nhà Nước | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 15/01/2009
Hiệu lực ngày: 15/01/2009
Đã có: 1862 lượt xem
Trang 1 / 2 1 2 Tới
 Go To 
 

Văn bản mới