Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Tài Nguyên, Môi Trường
  1 Thông tư số 42/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 03/12/2013
Hiệu lực ngày: 20/12/2013
Đã có: 16159 lượt xem
  2 Thông tư số 41/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định trình tự, thủ tục, chứng nhận nhãn sinh thái cho sản phẩm thân thiện với môi trường
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 02/12/2013
Hiệu lực ngày: 15/01/2014
Đã có: 16043 lượt xem
  3 Thông tư số 39/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác tư liệu khí tượng thủy văn
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 30/11/2013
Hiệu lực ngày: 15/12/2013
Đã có: 16431 lượt xem
  4 Thông tư số 34/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về giao nộp, thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu môi trường
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 30/10/2013
Hiệu lực ngày: 15/01/2014
Đã có: 16848 lượt xem
  5 Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 25/10/2013
Hiệu lực ngày: 01/01/2014
Đã có: 16862 lượt xem
  6 Thông tư số 29/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 10/10/2013
Hiệu lực ngày: 25/11/2013
Đã có: 16854 lượt xem
  9 Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 05/05/2013
Hiệu lực ngày: 01/07/2013
Đã có: 10227 lượt xem
  10 Thông tư 22/2009/TT-BGTVT về thủ tục kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 06/10/2009
Hiệu lực ngày: 20/11/2009
Đã có: 2251 lượt xem
  11 Ưu đãi về thuế đối với hoạt động bảo vệ môi trường
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 08/12/2009
Hiệu lực ngày: 23/01/2010
Đã có: 2666 lượt xem

Văn bản mới