Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Thương Mại - Dịch vụ
  1 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về thương mại điện tử
Lĩnh vực: Thương Mại - Dịch vụ | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 16/05/2013
Hiệu lực ngày: 01/07/2013
Đã có: 9871 lượt xem
  2 Quyết định 24/2011/QĐ-TTG Về điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường
Lĩnh vực: Thương Mại - Dịch vụ | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 15/04/2011
Hiệu lực ngày: 01/06/2011
Đã có: 11079 lượt xem
  3 Nghị định 27/2011/NĐ-CP Về cung cấp, khai thác, xử lý, sử dụng thông tin về hành khách trước khi nhập cảnh Việt Nam qua đường hàng không
Lĩnh vực: Thương Mại - Dịch vụ | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 09/04/2011
Hiệu lực ngày: 01/06/2011
Đã có: 10544 lượt xem
  4 Quyết định 116/2009/QĐ-TTg về bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Thương Mại - Dịch vụ | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 29/09/2009
Hiệu lực ngày: 15/11/2009
Đã có: 10603 lượt xem
  6 Quyết định số 100/2009/QĐ-TTg ban hành Quy chế hoạt động của khu phi thuế quan trong khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu
Lĩnh vực: Thương Mại - Dịch vụ | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 30/07/2009
Hiệu lực ngày: 15/09/2009
Đã có: 11394 lượt xem
  7 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND về bổ sung nội dung quy hoạch quảng cáo ngoài trời năm 2009 - 2010 trên địa bàn quận 3 do hội đồng nhân dân quận 3 ban hành
Lĩnh vực: Thương Mại - Dịch vụ | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 08/01/2009
Hiệu lực ngày: 15/01/2009
Đã có: 10544 lượt xem
  8 Hiệp định số 14/2005/LPQT về việc hợp tác kinh tế, th¬ương mại, văn hóa, khoa học và công nghệ giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ nước cộng hòa thống nhẤt tan-Za-ni-a
Lĩnh vực: Thương Mại - Dịch vụ | Loại văn bản: Điều Ước Quốc Tế
Ban hành: 04/01/2005
Hiệu lực ngày: 01/12/2004
Đã có: 10941 lượt xem
  9 Nghị định thư số 73/2005/LPQT về việc triển khai hiệp định hợp tác trong lĩnh vực du lịch ký ngày 17/01/1996 giữa chính phủ nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ nước cộng hoà pháp
Lĩnh vực: Thương Mại - Dịch vụ | Loại văn bản: Điều Ước Quốc Tế
Ban hành: 07/06/2005
Hiệu lực ngày: 07/06/2005
Đã có: 10560 lượt xem
  10 Bản ghi nhớ số 71/2005/LPQT giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ nước ca-na-đa về dự án xây dựng và kiểm soát chẤt lượng nông sản - thực phẩm do bộ ngoại giao ban hành
Lĩnh vực: Thương Mại - Dịch vụ | Loại văn bản: Điều Ước Quốc Tế
Ban hành: 27/06/2005
Hiệu lực ngày: 27/06/2005
Đã có: 10409 lượt xem
  11 Tuyên bố chung số 97/2005/LPQT giữa việt nam - căm-pu-chia
Lĩnh vực: Thương Mại - Dịch vụ | Loại văn bản: Điều Ước Quốc Tế
Ban hành: 10/10/2005
Hiệu lực ngày: 10/10/2005
Đã có: 11012 lượt xem
  12 Hiệp định số 36/2006/SL/LPQT về du lịch giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ nước cộng hòa chi-lê ban hành
Lĩnh vực: Thương Mại - Dịch vụ | Loại văn bản: Điều Ước Quốc Tế
Ban hành: 23/01/2006
Hiệu lực ngày: 04/08/2006
Đã có: 10481 lượt xem
  13 Bản ghi nhớ về việc hợp tác du lịch giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ nước cộng hòa a rập ai cập
Lĩnh vực: Thương Mại - Dịch vụ | Loại văn bản: Điều Ước Quốc Tế
Ban hành: 06/03/2006
Hiệu lực ngày: 06/03/2006
Đã có: 2396 lượt xem
  14 Bản ghi nhớ về việc hợp tác du lịch giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ nước cộng hòa a rập ai cập
Lĩnh vực: Thương Mại - Dịch vụ | Loại văn bản: Điều Ước Quốc Tế
Ban hành: 06/03/2006
Hiệu lực ngày: 06/03/2006
Đã có: 1941 lượt xem
Trang 1 / 3 1 2 3 Tới
 Go To 
 

Văn bản mới