Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Trách Nhiệm Hình Sự
  1 Nghị định số 41/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân
Lĩnh vực: Trách Nhiệm Hình Sự | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 13/05/2014
Hiệu lực ngày: 01/07/2014
Đã có: 10295 lượt xem
  2 Nghị định 35/2011/NĐ-CP Về biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội
Lĩnh vực: Trách Nhiệm Hình Sự | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 18/05/2011
Hiệu lực ngày: 10/07/2011
Đã có: 10971 lượt xem
  3 Nghị định số 26/2005/NĐ-CP về hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Trách Nhiệm Hình Sự | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 02/03/2005
Hiệu lực ngày: 23/03/2005
Đã có: 11131 lượt xem
  4 Nghị định số 97/2006/NĐ-CP về quy định việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuẤt theo thủ tục hành chính do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Trách Nhiệm Hình Sự | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 15/09/2006
Hiệu lực ngày: 15/10/2006
Đã có: 10565 lượt xem
  6 Nghị định số 113/2008/NĐ-CP về việc ban hành quy chế trại giam do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Trách Nhiệm Hình Sự | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 28/10/2008
Hiệu lực ngày: 24/11/2008
Đã có: 10363 lượt xem

Văn bản mới