Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Công nghệ, CN Thông Tin
  1 Nghị định 58/2016/NĐ-CP quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự
Lĩnh vực: Công nghệ, CN Thông Tin | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 01/07/2016
Hiệu lực ngày: 01/07/2016
Đã có: 3901 lượt xem
  2 Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
Lĩnh vực: Công nghệ, CN Thông Tin | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 15/07/2013
Hiệu lực ngày: 01/09/2013
Đã có: 1858 lượt xem
  3 Quy định về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
Lĩnh vực: Công nghệ, CN Thông Tin | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 14/07/2010
Hiệu lực ngày: 29/08/2010
Đã có: 2679 lượt xem
  4 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện
Lĩnh vực: Công nghệ, CN Thông Tin | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 24/05/2010
Hiệu lực ngày: 10/07/2010
Đã có: 11112 lượt xem
  5 NGHỊ ĐỊNH SỐ 90/2008/NĐ-CP NGÀY 13/8/2008 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHỐNG THƯ RÁC
Lĩnh vực: Công nghệ, CN Thông Tin | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 13/08/2008
Hiệu lực ngày: 13/08/2008
Đã có: 2405 lượt xem
  6 Nghị định số 97/2008/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet
Lĩnh vực: Công nghệ, CN Thông Tin | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 28/08/2008
Hiệu lực ngày: 09/09/2008
Đã có: 1674 lượt xem

Văn bản mới