Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Đầu Tư
  1 Nghị Định 24/2011/NĐ-CP Sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 về đầu tư
Lĩnh vực: Đầu Tư | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 05/04/2011
Hiệu lực ngày: 20/05/2011
Đã có: 3678 lượt xem
  2 Nghị định số 148/2005/NĐ-CP về việc tổ chức và hoạt động của thanh tra kế hoạch và đầu tư do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Đầu Tư | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 30/11/2005
Hiệu lực ngày: 25/12/2005
Đã có: 2044 lượt xem
  3 Nghị định số 78/2006/NĐ-CP về việc quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Đầu Tư | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 09/08/2006
Hiệu lực ngày: 31/08/2006
Đã có: 1685 lượt xem
  4 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP về việc đăng ký kinh doanh và cơ quan đăng ký kinh doanh do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Đầu Tư | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 29/08/2006
Hiệu lực ngày: 27/09/2006
Đã có: 1670 lượt xem
  6 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dần thi hành một số điều của luật đầu tư do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Đầu Tư | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 22/09/2006
Hiệu lực ngày: 25/10/2006
Đã có: 1691 lượt xem
  7 Nghị định số 53/2007/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Đầu Tư | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 04/04/2007
Hiệu lực ngày: 22/05/2007
Đã có: 1668 lượt xem
  8 Nghị định số 69/2007/NĐ-CP về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của ngân hàng thương mại việt nam do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Đầu Tư | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 20/04/2007
Hiệu lực ngày: 28/05/2007
Đã có: 2429 lượt xem
  10 Nghị định số 121/2007/NĐ-CP về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí do thủ tướng chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Đầu Tư | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 25/07/2007
Hiệu lực ngày: 25/08/2007
Đã có: 1632 lượt xem
  11 Nghị định số 138/2007/nđ-cp về tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư phát triển địa phương do thủ tướng chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Đầu Tư | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 28/08/2007
Hiệu lực ngày: 19/09/2007
Đã có: 1645 lượt xem
  12 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP quy định về khu công nghiệp, khu chế xuẤt và khu kinh tế do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Đầu Tư | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 14/03/2008
Hiệu lực ngày: 10/04/2008
Đã có: 1594 lượt xem
  14 Nghị định số 116/2008/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẤu tổ chức của bộ kế hoạch và đầu tư do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Đầu Tư | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 14/11/2008
Hiệu lực ngày: 13/12/2008
Đã có: 1722 lượt xem
  15 Nghị định số 121/2008/NĐ-CP về hoạt động đầu tư trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Đầu Tư | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 03/12/2008
Hiệu lực ngày: 29/12/2008
Đã có: 1820 lượt xem
Trang 1 / 2 1 2 Tới
 Go To 
 

Văn bản mới