Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Giao Thông Vận Tải
  1 Nghị định số 146/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam
Lĩnh vực: Giao Thông Vận Tải | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 30/10/2013
Hiệu lực ngày: 01/01/2014
Đã có: 1969 lượt xem
  2 Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng
Lĩnh vực: Giao Thông Vận Tải | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 03/06/2010
Hiệu lực ngày: 20/07/2010
Đã có: 6193 lượt xem
  3 Nghị định số 50/2008/NĐ-CP về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Giao Thông Vận Tải | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 21/04/2008
Hiệu lực ngày: 17/05/2008
Đã có: 2095 lượt xem
  4 Nghị định số 36/2008/NĐ-CP về việc quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Giao Thông Vận Tải | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 28/03/2008
Hiệu lực ngày: 19/04/2008
Đã có: 1830 lượt xem
  5 Nghị định số 50/2008/NĐ-CP về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Giao Thông Vận Tải | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 21/04/2008
Hiệu lực ngày: 17/05/2008
Đã có: 1517 lượt xem
  6 Nghị định số 51/2008/NĐ-CP về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẤu tổ chức của bộ giao thông vận tải do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Giao Thông Vận Tải | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 22/04/2008
Hiệu lực ngày: 30/05/2008
Đã có: 1630 lượt xem
  7 NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2010/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Lĩnh vực: Giao Thông Vận Tải | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 02/04/2010
Hiệu lực ngày: 20/05/2010
Đã có: 2070 lượt xem
  8 Nghị định số 103/2008/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Giao Thông Vận Tải | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 16/09/2008
Hiệu lực ngày: 16/10/2008
Đã có: 1533 lượt xem
  9 Nghị định số 03/2009/NĐ-CP về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Giao Thông Vận Tải | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 09/01/2009
Hiệu lực ngày: 23/02/2009
Đã có: 1710 lượt xem

Văn bản mới