Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Văn Hóa Xã Hội
  1 Quyết định 1277/QĐ-LĐTBXH năm 2009 về việc hỗ trợ đột xuất cho trẻ em vùng bị thiên tai do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Lĩnh vực: Văn Hóa Xã Hội | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 09/10/2009
Hiệu lực ngày: 09/10/2009
Đã có: 10606 lượt xem
  2 Quyết định 1588/QĐ-TTg năm 2009 phê duyệt Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà, tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2009 – 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Văn Hóa Xã Hội | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 09/10/2009
Hiệu lực ngày: 09/10/2009
Đã có: 10315 lượt xem
  3 Quyết định 1262/QĐ-LĐTBXH năm 2009 về việc cho phép chuẩn bị đầu tư Trung tâm Phục hồi chức năng trẻ tàn tật Thụy An do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Lĩnh vực: Văn Hóa Xã Hội | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 07/10/2009
Hiệu lực ngày: 07/10/2009
Đã có: 10386 lượt xem
  6 Quyết định 1253/QĐ-LĐTBXH năm 2009 phê duyệt quy hoạch phát triển Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ Dung Quất do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Lĩnh vực: Văn Hóa Xã Hội | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 06/10/2009
Hiệu lực ngày: 06/10/2009
Đã có: 10221 lượt xem
  7 Quyết định 120/2009/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận thời kỳ đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Văn Hóa Xã Hội | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 06/10/2009
Hiệu lực ngày: 25/11/2009
Đã có: 10097 lượt xem
  10 Quyết định 2378/QĐ-BTC về xuất gạo dự trữ quốc gia cho thành phố Đà Nẵng tạm ứng để cứu đói cho dân ứng phó cơn bão số 9 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Lĩnh vực: Văn Hóa Xã Hội | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 01/10/2009
Hiệu lực ngày: 01/10/2009
Đã có: 10564 lượt xem
  11 Quyết định 2379/QĐ-BTC về xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Nghệ An cứu đói do dịch bệnh hại lúa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Lĩnh vực: Văn Hóa Xã Hội | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 01/10/2009
Hiệu lực ngày: 01/10/2009
Đã có: 10509 lượt xem
  13 Quyết định 2375/QĐ-BTC về xuất gạo dự trữ quốc gia cấp tạm ứng cho tỉnh Nghệ An để cứu đói cho dân do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Lĩnh vực: Văn Hóa Xã Hội | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 30/09/2009
Hiệu lực ngày: 30/09/2009
Đã có: 9877 lượt xem
  14 Quyết định 2367/QĐ-BTC về xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Kon Tum do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Lĩnh vực: Văn Hóa Xã Hội | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 29/09/2009
Hiệu lực ngày: 29/09/2009
Đã có: 9476 lượt xem
  15 Quyết định 1555/QĐ-TTg về xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Nghệ An cứu đói do dịch bệnh hại lúa do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Văn Hóa Xã Hội | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 29/09/2009
Hiệu lực ngày: 29/09/2009
Đã có: 1444 lượt xem
Trang 1 / 2 1 2 Tới
 Go To 
 

Văn bản mới