Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Thuế, Phí, Lệ Phí
  1 Thông tư số 140/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính : Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 04/10/2013
Hiệu lực ngày: 01/12/2013
Đã có: 36486 lượt xem
  4 Thông tư số 18/2011/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung về thuế TNDN
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 10/02/2011
Hiệu lực ngày: 25/03/2011
Đã có: 25886 lượt xem
  5 THÔNG TƯ 82/2011/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 10/06/2011
Hiệu lực ngày: 10/06/2011
Đã có: 13793 lượt xem
  6 THÔNG TƯ 68/2011/TT-BTC Hướng dẫn thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với hàng hoá nhập khẩu
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 18/05/2011
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 13680 lượt xem
  7 THÔNG TƯ 67/2011/TT-BTC Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng quặng sắt và tinh quặng sắt thuộc nhóm 26.01 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 18/05/2011
Hiệu lực ngày: 02/07/2011
Đã có: 13334 lượt xem
  8 THÔNG TƯ 66/2011/TT-BTC Hướng dẫn lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 18/05/2011
Hiệu lực ngày: 04/07/2011
Đã có: 13563 lượt xem
  9 THÔNG TƯ 52/2011/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 22/04/2011
Hiệu lực ngày: 06/06/2011
Đã có: 13490 lượt xem
  11 THÔNG TƯ BỘ CÔNG THƯƠNG Số: 07/2011/TT-BCT Quy định Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 24/03/2011
Hiệu lực ngày: 09/05/2011
Đã có: 13408 lượt xem
  12 Hướng dẫn về việc trao đổi, cung cấp thông tin giữa cơ quan quản lý thuế và các tổ chức tín dụng
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 14/07/2010
Hiệu lực ngày: 30/09/2010
Đã có: 1942 lượt xem
  13 Thông tư số 02/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 11/01/2010
Hiệu lực ngày: 28/02/2010
Đã có: 3326 lượt xem
  14 Thông tư 62/2009/TT-BTC Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC, qui định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 27/03/2009
Hiệu lực ngày: 13/04/2009
Đã có: 2721 lượt xem
  15 Thông tư 27/2009/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện việc giãn thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 06/02/2009
Hiệu lực ngày: 01/01/2009
Đã có: 2298 lượt xem
Trang 1 / 2 1 2 Tới
 Go To 
 

Văn bản mới