Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Công nghệ, CN Thông Tin
  1 Chỉ thị 897/CT-TTG về việc tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin số.
Lĩnh vực: Công nghệ, CN Thông Tin | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 10/06/2011
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 3141 lượt xem
  2 V/v tăng cường quản lý và phát triển bền vững cơ sở hạ tầng viễn thông
Lĩnh vực: Công nghệ, CN Thông Tin | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 02/04/2010
Hiệu lực ngày: 02/04/2010
Đã có: 2868 lượt xem
  7 Chỉ thị số 29/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý trong lĩnh vực viễn thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành
Lĩnh vực: Công nghệ, CN Thông Tin | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 24/07/2007
Hiệu lực ngày: 24/07/2007
Đã có: 2709 lượt xem
  8 Chỉ thị số 15/CT-BGTVT về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trực thuộc bộ giao thông vận tải do bộ giao thông vận tải ban hành
Lĩnh vực: Công nghệ, CN Thông Tin | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 01/08/2007
Hiệu lực ngày: 02/09/2007
Đã có: 1772 lượt xem
  9 Chỉ thị số 15/CT-BGTVT về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trực thuộc bộ giao thông vận tải do bộ giao thông vận tải ban hành
Lĩnh vực: Công nghệ, CN Thông Tin | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 30/08/2007
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 2379 lượt xem
  11 Chỉ thị số 20/2007/CT-UBNDvề việc tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn thành phố Hà Nội do ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành.
Lĩnh vực: Công nghệ, CN Thông Tin | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 20/09/2007
Hiệu lực ngày: 30/09/2007
Đã có: 1594 lượt xem
  13 Chỉ thị số 23/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh nghệ an do ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành
Lĩnh vực: Công nghệ, CN Thông Tin | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 28/09/2007
Hiệu lực ngày: 08/10/2007
Đã có: 1651 lượt xem
  14 Chỉ thị số 30/2007/CT-TTg về việc tăng cường bảo vệ các tuyến cáp viễn thông ngầm trên biển và bảo đảm an toàn viễn thông quốc tế do thủ tướng chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Công nghệ, CN Thông Tin | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 13/12/2007
Hiệu lực ngày: 07/01/2008
Đã có: 1755 lượt xem
  15 Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh do ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành
Lĩnh vực: Công nghệ, CN Thông Tin | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 14/12/2007
Hiệu lực ngày: 24/12/2007
Đã có: 1548 lượt xem
Trang 1 / 2 1 2 Tới
 Go To 
 

Văn bản mới