Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Đầu Tư
  1 V/v sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước
Lĩnh vực: Đầu Tư | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 20/04/2010
Hiệu lực ngày: 20/04/2010
Đã có: 4259 lượt xem
  3 Chỉ thị số 02/2006/CT-UBND về tập trung phát triển công nghiệp giai đoạn 2006 - 2010 do ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành
Lĩnh vực: Đầu Tư | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 09/01/2006
Hiệu lực ngày: 09/01/2006
Đã có: 1783 lượt xem
  4 Chỉ thị số 12/2006/CT-UBND về việc kiểm tra các dự án đầu tư, công trình xây dựng có sử dụng vốn nhà nước do ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Lĩnh vực: Đầu Tư | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 11/04/2006
Hiệu lực ngày: 11/04/2006
Đã có: 1541 lượt xem
  5 Chỉ thị số 15/2007/CT-TTg về một số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào Việt Nam do thủ tướng chính phủ ban hành.
Lĩnh vực: Đầu Tư | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 22/06/2007
Hiệu lực ngày: 28/07/2007
Đã có: 1508 lượt xem
  6 Chỉ thị số 836/CT-TTg về tăng cường quản lý đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước 6 tháng cuối năm 2007 do thủ tướng chính phủ ban hành.
Lĩnh vực: Đầu Tư | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 02/07/2007
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1540 lượt xem
  8 Chỉ thị số 05/CT-UBND về tăng cường triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 do ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành
Lĩnh vực: Đầu Tư | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 21/11/2008
Hiệu lực ngày: 21/11/2008
Đã có: 1587 lượt xem
  9 Chỉ thị số 09/2008/CT-BXD về việc triển khai một số nhiệm vụ trước mắt thực hiện dự án xây dựng đại học quốc gia hà nội tại hoà lạc do bộ xây dựng ban hành
Lĩnh vực: Đầu Tư | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 24/11/2008
Hiệu lực ngày: 24/11/2008
Đã có: 1744 lượt xem

Văn bản mới