Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Kế Toán, Kiểm Toán
  1 Biên bản hợp tác về sự phát triển của nghề nghiệp kế toán và kiểm toán giữa cpa australia và hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam do chính phủ Việt Nam và chính phủ Australia ban hành
Lĩnh vực: Kế Toán, Kiểm Toán | Loại văn bản: Điều Ước Quốc Tế
Ban hành: 17/05/2006
Hiệu lực ngày: 17/05/2006
Đã có: 2821 lượt xem

Văn bản mới