Tìm kiếm nhanh

Ngày 25/3, Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2010/NĐ-CP, quy định mức lương tối thiểu chung; theo đó, từ 1/5/2010, mức lương tối thiểu chung sẽ là 730.000 đồng/tháng, tức tăng 80.000 đồng/tháng so với mức lương hiện đang áp dụng.

Xem văn bản kèm theo :

Văn bản mới