Tìm kiếm nhanh

Về việc điều động, bổ nhiệm ông Trần Thanh Nam giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xem văn bản kèm theo :

Văn bản mới