Tìm kiếm nhanh

BỘ NGOẠI GIAO

******

 

Số: 97/2005/LPQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2005 

 

Tuy^*n bố ?/??\ng Việt Nam - Căm-pu-chia có hiệu lực từ ngày 10 tháng 10 năm 2005./.

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP
VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Nguyễn Thị Hoàng Anh

 

TUYÊN BỐ CHUNG

%%0%#. http*%!%40%"FONT-WEIGHT: normal">VIỆT NAM - CĂM-PU-CHIA (Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2005)

1. Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa %z/%%\c chủ nghĩa Việt Nam Phan Văn Khải, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Căm-pu-chia Xăm-đéc Hun Sen đã sang thăm chính thức nước Cộng hòa %z/%%\c chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 10 năm 2005.

2. Trong thời gian ở thăm Việt Nam, Thủ tướng Hun Sen và các vị cùng đi đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm /|$\t số cơ sở kinh tế, văn hóa ở thủ đô Hà Nội. Thủ tướng Hun Sen đã đến chào Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa %z/%%\c chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Văn An. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã trân trọng nhắc lại lời mời Quốc vương Căm-pu-chia Pờ-rẹ Bạt Xăm-đéc Pờ-rẹ Ba-rôm-niết Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni sang thăm chính thức nước Cộng hòa %z/%%\c chủ nghĩa Việt Nam. Thủ tướng Hun Sen đã chân thành cảm ơn các vị Lãnh đạo Việt Nam và hứa sẽ ?/??\yển lời mời tới Quốc vương Pờ-rẹ Bạt Xăm-đéc Pờ-rẹ Ba-rôm-niết Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni.

3. Đoàn đại biểu Chính phủ nước Cộng hòa %z/%%\c chủ nghĩa Việt Nam do Thủ tướng Phan Văn Khải dẫn đầu đã hội đàm chính thức với Đoàn đại biểu Chính phủ Hoàng gia Căm-pu-chia do Thủ tướng Hun Sen dẫn đầu @^- bầu không khí hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.

Hai b^*n đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, đánh giá tình hình quan hệ láng gi*k%g hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước @^- thời gian qua và tập trung thảo luận những biện pháp cụ thể và thiết thực nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước @^- thời gian tới. Hai b^*n cũng đã trao đổi ý kiến về các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai b^*n cùng quan tâm.

4. Phía Việt Nam hoan ngh^*nh và chúc mừng những thành tựu quan trọng mà nhân dân Căm-pu-chia dưới sự trị vì của Quốc vương Pờ-rẹ Bạt Xăm-đéc Pờ-rẹ Ba-rôm-niết Xi-ha-mô-ni và sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ Hoàng gia do Thủ tướng Hun Sen đứng đầu, đã giành được @^- công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, tình hình chính trị %z/%%\c ngày càng ổn định, kinh tế từng bước phát triển, vai trò và vị thế của Căm-pu-chia không ngừng được nâng cao ở khu vực và tr^*n trường quốc tế.

Phía Việt Nam đánh giá cao ý nghĩa đặc biệt của ?/??\yến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Hun Sen cũng như vai trò quan trọng, những nỗ lực và đóng góp tích cực của Thủ tướng Hun Sen vào việc củng cố và phát triển quan hệ hợp tác mọi mặt giữa hai nước. Nhân dịp này, phía Việt Nam nhắc lại lòng biết ơn chân thành đối với những tình cảm tốt đẹp và sự giúp đỡ quý báu của Hoàng gia, các vị lãnh đạo và nhân dân Căm-pu-chia đã giành cho nhân dân Việt Nam @^- công cuộc giải phóng đất nước trước đây cũng như @^- sự nghiệp xây dựng đất nước hiện nay.

Phias1 Việt Nam khẳng định lại chính sách nhất quán của Việt Nam là không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hợp tác toàn diện với Căm-pu-chia và chân thành chúc nhân dân Căm-pu-chia tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa @^- công cuộc xây dựng /|$\t nước Căm-pu-chia hòa bình, độc lập, trung lập, phồn vinh, có quan hệ hữu nghị với các nước, nhất là các nước láng gi*k%g.

5. Phía Căm-pu-chia bày tỏ sự khâm phục trước những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt được sau gần 20 năm tiến hành công cuộc đổi mới và bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với Chính phủ và nhân dân Việt Nam về sự giúp đỡ chí tình đã dành cho Chính phủ và nhân dân Căm-pu-chia @^- sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thoát khỏi chế độ diệt chủng cũng như sự ủng hộ đối với Chính phủ li^*n hiệp giữa Đảng Nhân dân Căm-pu-chia (CPP) và Đảng Mặt trận Đoàn kết Dân tộc vì /|$\t nước Căm-pu-chia độc lập, trung lập, hòa bình và thống nhất (FUNCINPEC) @^- quá trình lãnh đạo phát triển kinh tế - %z/%%\c hiện nay của Căm-pu-chia.

6. Hai b^*n bày tỏ sự hài lòng trước những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước @^- thời gian qua, đồng thời bày tỏ quan tâm đưa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước @^- thế kỷ 21 l^*n tầm cao mới theo phương châm mà Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh và Quốc vương Căm-pu-chia Pờ-rẹ Bạt Xăm-đéc Pờ-rẹ Ba-rôm-niết Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni đã thỏa thuận tháng 3 năm 2005 là “láng gi*k%g tốt đẹp, hữu nghị truy*k% thống, hợp tác toàn diện, b*k% vững lâu dài”.

7. Hai b^*n đánh giá cao việc ký kết văn kiện hợp tác tr^*n nhiều lĩnh vực @^- ?/??\yến thăm này, coi đây là biểu hiện @^- sáng của mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển. Hai b^*n bày tỏ hài lòng về việc ký kết Hiệp ước bổ sung Hiệp ước Hoạch định Bi^*n giới giữa hai nước ký tháng 12 năm 1985, coi đây là sự kiện quan trọng, làm cơ sở pháp lý để hai nước cùng nhau xây dựng đường bi^*n giới hòa bình, hữu nghị giữa hai nước và bày tỏ quyết tâm chỉ đạo các nhà chức trách hữu quan của hai nước hoàn thành phân giới cắm mốc tr^*n bộ trước cuối tháng 12 năm 2008 phù hợp với những Hiệp ước n^*u tr^*n.

Trong khi chờ đợi hoàn thành công tác phân giới cắm mốc, hai b^*n tiếp tục thực hiện Thông cáo báo chí giữa hai Thủ tướng ngày 17 tháng 01 năm 1995 li^*n quan đến việc quản lý vùng bi^*n giới.

8. Hai b^*n thỏa thuận tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện dựa theo các cơ chế hợp tác đã được hình thành giữa hai nước như Hội nghị ba Thủ tướng Căm-pu-chia - Lào - Việt Nam về Tam giác phát triển, Ủy ban ban hợp tác về kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật Việt Nam - Căm-pu-chia và Hội nghị Hợp tác phát triển các tỉnh bi^*n giới Việt Nam - Căm-pu-chia. Tr^*n tinh thần đó, hai b^*n hoan ngh^*nh kết quả tốt đẹp của Hội nghị Hợp tác phát triển các tỉnh bi^*n giới Việt Nam - Căm-pu-chia lần thứ hai vừa được tổ chức tại Xi^*m Riệp (Căm-pu-chia) ngày 28-29 tháng 9 năm 2005.

9. Hai b^*n đánh giá cao những nỗ lực của cả hai b^*n @^- việc thúc đẩy hợp tác tr^*n mọi lĩnh vực. Phía Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác với Căm-pu-chia @^- việc: đào tạo cán bộ kỹ thuật các lĩnh vực mà Căm-pu-chia có nhu cầu, bán điện cho Căm-pu-chia, xây dựng cầu, đường...

để thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai b^*n tương xứng với tiềm năng và quan hệ chính trị, hai b^*n thỏa thuận sớm đưa ra chính sách ưu đãi thuế quan cho hàng hóa xuất xứ từ mỗi nước, áp dụng cơ chế ưu ti^*n đặc biệt cho các khu kinh tế cửa khẩu giữa Việt Nam và Căm-pu-chia, đẩy mạnh việc đơn giản hóa và hài hòa thủ tục hải quan, kiểm định hàng hóa của nhau, nâng cấp hạ tầng cơ sở, thuận lợi hóa vận tải đường bộ và đường thủy, chống buôn lậu và tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại.

Hai b^*n thỏa thuận thúc đẩy sự hợp tác thiết thực tr^*n nhiều lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thủy lợi, y tế, du lịch...

10. Phí Việt Nam cảm ơn và đánh giá cao việc Căm-pu-chia đã phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm hài cốt quân nhân tình nguyện Việt Nam hy sinh tr^*n đất Căm-pu-chia. Phía Căm-pu-chia coi đây là nghĩa vụ của mình và sẵn sàng hợp tác với Việt Nam @^- vấn đề này. Hai b^*n thỏa thuận sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác an ninh quốc phòng @^- thời gian tới, đặc biệt tr^*n các lĩnh vực phòng chống ma túy, buôn bán phụ nữ và trẻ em, chống tội w--W--W qua bi^*n giới, hợp tác giáo dục đào tạo ?/??\y^*n ngành an ninh, quốc phòng.

11. Hai b^*n nhất trí tiếp tục hợp tác cùng Cơ quan cao ủy Li^*n hiệp quốc về <#~|> tị nạn (UNHCR) nghi^*m chỉnh thực hiện Thỏa thuận ba b^*n ký tháng 01 năm 2005 @^- việc giải quyết vấn đề <#~|> dân tộc thiểu số Tây Nguy^*n vượt bi^*n trái phép sang Căm-pu-chia.

12. Phía Căm-pu-chia khẳng định lại ki^*n quyết không cho bất cứ ai sử dụng lãnh thổ của mình để chống Việt Nam.

13. Hai b^*n thỏa thuận tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho kiều dân của nhau làm ăn và sinh sống bình thường ở mỗi nước như các ngoại kiều khác, góp phần củng cố và tăng cường quan hệ láng gi*k%g hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

14. Hai b^*n nhất trí tăng cường hợp tác với Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào nhằm thúc đẩy việc triển khai Quy hoạch tổng thể Tam giác phát triển Căm-pu-chia - Lào - Việt Nam theo thỏa thuận giữa ba Thủ tướng tại Vi^*ng Chăn tháng 11 năm 2004, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp giữa hai nước @^- các cơ chế hợp tác khu vực và tiểu vùng như Hợp tác Tiểu vùng M^* Công mở rộng (GMS), Ủy hội M^* Công, Hợp tác hành lang Đông - Tây(WEC), chương trình hợp tác kinh tế ba dòng sông Ayeyawady -Chao Phraya - Mekong (ACMECS), Hợp tác bốn nước Căm-pu-chia - Lào - Việt Nam (CLMV) và các cơ chế hợp tác khác mà hai b^*n cùng tham gia.

Hai b^*n nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa các nước ven dòng sông M^* Công nhằm bảo đảm sự phát triển b*k% vững của các nước li^*n quan, nhất là các nước ở hạ lưu sông M^* Công. Hai b^*n sẽ tích cực góp phần thực hiện các dự án nâng cấp xây dựng đường bộ và đường sắt Xuy^*n Á.

15. Hai b^*n ghi nhận về những ?/??\yển biến tích cực @^- các cơ chế hợp tác khu vực và quốc tế gần đây như ASEAN, ASEM và nhất trí sẽ cùng phối hợp để góp phần vào thành công ?/??\ng của các Hội nghị cấp cao Đông Á (AES) lần thứ nhất tổ chức tại Ma-lai-xi-a tháng 12 năm 2005. Hai b^*n cũng đánh giá cao và nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp và hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực như Li^*n Hợp quốc, ASEAN, ASEM, NAM...

16. Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Căm-pu-chia Hun Sen bày tỏ sử cảm ơn chân thành đối với sự đón tiếp trọng thị, chân tình và thắm tình hữu nghị anh em mà Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã giành cho Thủ tướng và đoàn đại biểu Chính phủ Hoàng gia Căm-pu-chia @^- ?/??\yến thăm này, thể hiện sinh động tình hữu nghị, đoàn kết gắn bó và tin cậy lẫn nhau giữa hai nước và hai dân tộc Việt Nam và Căm-pu-chia. Nhân dịp này, Thủ tướng Hun Sen đã trân trọng mời Thủ tướng Phan Văn Khải sang thăm chính thức Vương quốc Căm-pu-chia. Thủ tướng Phan Văn Khải đã chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2005

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
HOÀNG GIA CĂM-PU-CHIA
THỦ TƯỚNG
 Hun Sen

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỦ TƯỚNG
 Phan Văn Khải


Văn bản mới