Tìm kiếm nhanh
Văn bản chia sẻ
Mẫu sơ yếu lý lịch
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Mẫu đơn - Văn Bản
Sơ Yếu Lý Lịch là bản tóm tắt những thông tin chính về cá nhân như: học vấn, bằng cấp, kinh nghiệm làm việc, nghiên cứu cũng như giảng dạy, các tác phẩm đã được xuất bản, giảI thưởng, các xác nhận về tư cách tác giả và những thông tin cá nhân khác. Một sơ yếu lý lịch thường bao gồm từ hai trang trở lên
Sau đây là một số yêu cầu cơ bản để tạo nên một sơ yếu lý lịch hay và hiệu quả -
  • Minh bạch - bố cục rõ ràng và lô gích
  • Súc tích – thông tin hợp lý và cần thiết
  • Đầy đủ - chứa đựng những thông tin quan trọng
  • Nhất quán – dùng phông và kiểu chữ thống nhất
  • Thông tin cập nhập

Văn bản mới