Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Bảo Hiểm
  1 Chỉ thị số 14/2005/CT-BGTVT về việc giải quyết chính sách về trả lương và BHXH đối với người lao động do bộ giao thông vận tải ban hành
Lĩnh vực: Bảo Hiểm | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 17/11/2005
Hiệu lực ngày: 11/12/2005
Đã có: 2965 lượt xem
  3 Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND về triển khai bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn Quận 9 do ủy ban nhân dân Quận 9 ban hành
Lĩnh vực: Bảo Hiểm | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 25/08/2008
Hiệu lực ngày: 01/09/2008
Đã có: 2643 lượt xem
  4 Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND về việc thực hiện bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh do ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành
Lĩnh vực: Bảo Hiểm | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 14/11/2008
Hiệu lực ngày: 14/11/2008
Đã có: 3037 lượt xem

Văn bản mới