Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Giao Thông Vận Tải
  1 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 62/2011/TTLT-BTC-BCT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung Mục IV của Thông tư liên tịch số 08/2004/TTLT-BTM-BTC-BGTVT ngày 17 tháng 12 năm 2004 hướng dẫn thực hiện dịch vụ trung chuyển container...
Lĩnh vực: Giao Thông Vận Tải | Loại văn bản: Thông Tư Liên Tịch
Ban hành: 13/05/2011
Hiệu lực ngày: 28/06/2011
Đã có: 3133 lượt xem

Văn bản mới