Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Giao Thông Vận Tải
  1 Thông tư số 47/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Giao thông vận tải
Lĩnh vực: Giao Thông Vận Tải | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 03/12/2013
Hiệu lực ngày: 25/01/2014
Đã có: 1685 lượt xem
  2 Thông tư số 32/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa
Lĩnh vực: Giao Thông Vận Tải | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 15/10/2013
Hiệu lực ngày: 15/10/2013
Đã có: 1740 lượt xem
  3 THÔNG TƯ 51/2011/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ
Lĩnh vực: Giao Thông Vận Tải | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 22/04/2011
Hiệu lực ngày: 10/06/2011
Đã có: 2684 lượt xem

Văn bản mới