Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Kế Toán, Kiểm Toán
  1 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp
Lĩnh vực: Kế Toán, Kiểm Toán | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 31/12/2009
Hiệu lực ngày: 15/02/2010
Đã có: 3582 lượt xem
  2 Nghị quyết số 917/2005/NQ-UBTVQH11 về việc quy định quy trình xây dựng và ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước do ủy ban thường vụ quốc hội ban hàn
Lĩnh vực: Kế Toán, Kiểm Toán | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 15/09/2005
Hiệu lực ngày: 01/01/2006
Đã có: 12120 lượt xem
  3 Nghị quyết số 916/2005/NQ-UBTVQH11 về cơ cẤu tổ chức của kiểm toán nhà nước do ủy ban thường vụ quốc hội ban hành
Lĩnh vực: Kế Toán, Kiểm Toán | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 15/09/2005
Hiệu lực ngày: 01/01/2006
Đã có: 11545 lượt xem
  4 Nghị quyết số 1053/2006/NQ-UBTVQH11 về việc giải thích khoản 6 điều 19 của luật kiểm toán nhà nước do ủy ban thường vụ quốc hội ban hành
Lĩnh vực: Kế Toán, Kiểm Toán | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 10/11/2006
Hiệu lực ngày: 25/11/2006
Đã có: 11042 lượt xem
  5 Nghị quyết số 1002/2006/NQ-UBTVQH11 về việc quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tiêu chuẩn cụ thể của từng ngạch kiểm toán viên nhà nước do ủy ban thường vụ quốc hội ban hành
Lĩnh vực: Kế Toán, Kiểm Toán | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 03/03/2006
Hiệu lực ngày: 17/03/2006
Đã có: 11393 lượt xem
  6 Nghị quyết số 1124/NQ-UBTVQH11 về việc giao chỉ tiêu biên chế tăng thêm năm 2007 – 2008 cho kiểm toán nhà nước do uỷ ban thường vụ quốc hội ban hành
Lĩnh vực: Kế Toán, Kiểm Toán | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 28/05/2007
Hiệu lực ngày: 12/06/2007
Đã có: 10957 lượt xem
  7 Biên bản hợp tác về sự phát triển của nghề nghiệp kế toán và kiểm toán giữa cpa australia và hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam do chính phủ Việt Nam và chính phủ Australia ban hành
Lĩnh vực: Kế Toán, Kiểm Toán | Loại văn bản: Điều Ước Quốc Tế
Ban hành: 17/05/2006
Hiệu lực ngày: 17/05/2006
Đã có: 2980 lượt xem
  8 Chỉ thị số 02/2007/CT-NHNN về việc tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng báo cáo thống kê trong ngành ngân hàng do ngân hàng nhà nước hướng ban hành
Lĩnh vực: Kế Toán, Kiểm Toán | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 20/03/2007
Hiệu lực ngày: 29/04/2007
Đã có: 11388 lượt xem
  9 Chỉ thị số 603/CT-KTNN về việc nâng cao hiệu quả thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị, trực thuộc kiểm toàn nhà nước do kiểm toàn nhà nước ban hành
Lĩnh vực: Kế Toán, Kiểm Toán | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 20/06/2008
Hiệu lực ngày: 20/06/2008
Đã có: 11948 lượt xem
  10 Chỉ thị số 1238/CT-KTNN về việc tăng cường quản lý hoạt động kiểm toán do kiểm toán nhà nước ban hành
Lĩnh vực: Kế Toán, Kiểm Toán | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 01/10/2008
Hiệu lực ngày: 01/10/2008
Đã có: 11250 lượt xem
  11 Nghị định số 24/2005/NĐ-CP về việc thành lập phường thuộc các quận hải châu, liên chiểu và ngũ hành sơn, thành phố đà nẴng do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Kế Toán, Kiểm Toán | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 02/03/2005
Hiệu lực ngày: 23/03/2005
Đã có: 11153 lượt xem
  12 Nghị định số 133/2005/NĐ-CP về kiểm toán độc lập do chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 105/2004/nđ-cp ngày 30 tháng 3 năm 2004 về kiểm toán độc lập
Lĩnh vực: Kế Toán, Kiểm Toán | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 31/10/2005
Hiệu lực ngày: 22/11/2005
Đã có: 12362 lượt xem
  13 Nghị định số 146/2005/NĐ-CP về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Kế Toán, Kiểm Toán | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 23/11/2005
Hiệu lực ngày: 16/12/2005
Đã có: 12049 lượt xem
  14 Nghị định số 07/2006/NĐ-CP về chế độ tài chính của ngân hàng nhà nước việt nam do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Kế Toán, Kiểm Toán | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 10/01/2006
Hiệu lực ngày: 28/03/2006
Đã có: 11443 lượt xem
  15 Nghị định số 30/2006/NĐ-CP về thống kê khoa học và công nghệ do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Kế Toán, Kiểm Toán | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 29/03/2006
Hiệu lực ngày: 20/04/2006
Đã có: 10937 lượt xem
Trang 1 / 2 1 2 Tới
 Go To 
 

Văn bản mới