Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Kế Toán, Kiểm Toán
  1 Nghị định số 24/2005/NĐ-CP về việc thành lập phường thuộc các quận hải châu, liên chiểu và ngũ hành sơn, thành phố đà nẴng do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Kế Toán, Kiểm Toán | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 02/03/2005
Hiệu lực ngày: 23/03/2005
Đã có: 11170 lượt xem
  2 Nghị định số 133/2005/NĐ-CP về kiểm toán độc lập do chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 105/2004/nđ-cp ngày 30 tháng 3 năm 2004 về kiểm toán độc lập
Lĩnh vực: Kế Toán, Kiểm Toán | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 31/10/2005
Hiệu lực ngày: 22/11/2005
Đã có: 12381 lượt xem
  3 Nghị định số 146/2005/NĐ-CP về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Kế Toán, Kiểm Toán | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 23/11/2005
Hiệu lực ngày: 16/12/2005
Đã có: 12067 lượt xem
  4 Nghị định số 07/2006/NĐ-CP về chế độ tài chính của ngân hàng nhà nước việt nam do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Kế Toán, Kiểm Toán | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 10/01/2006
Hiệu lực ngày: 28/03/2006
Đã có: 11462 lượt xem
  5 Nghị định số 30/2006/NĐ-CP về thống kê khoa học và công nghệ do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Kế Toán, Kiểm Toán | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 29/03/2006
Hiệu lực ngày: 20/04/2006
Đã có: 10954 lượt xem

Văn bản mới