Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Kế Toán, Kiểm Toán
  1 Chỉ thị số 02/2007/CT-NHNN về việc tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng báo cáo thống kê trong ngành ngân hàng do ngân hàng nhà nước hướng ban hành
Lĩnh vực: Kế Toán, Kiểm Toán | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 20/03/2007
Hiệu lực ngày: 29/04/2007
Đã có: 11303 lượt xem
  2 Chỉ thị số 603/CT-KTNN về việc nâng cao hiệu quả thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị, trực thuộc kiểm toàn nhà nước do kiểm toàn nhà nước ban hành
Lĩnh vực: Kế Toán, Kiểm Toán | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 20/06/2008
Hiệu lực ngày: 20/06/2008
Đã có: 11866 lượt xem
  3 Chỉ thị số 1238/CT-KTNN về việc tăng cường quản lý hoạt động kiểm toán do kiểm toán nhà nước ban hành
Lĩnh vực: Kế Toán, Kiểm Toán | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 01/10/2008
Hiệu lực ngày: 01/10/2008
Đã có: 11158 lượt xem

Văn bản mới