Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Kế Toán, Kiểm Toán
  1 Nghị quyết số 917/2005/NQ-UBTVQH11 về việc quy định quy trình xây dựng và ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước do ủy ban thường vụ quốc hội ban hàn
Lĩnh vực: Kế Toán, Kiểm Toán | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 15/09/2005
Hiệu lực ngày: 01/01/2006
Đã có: 12138 lượt xem
  2 Nghị quyết số 916/2005/NQ-UBTVQH11 về cơ cẤu tổ chức của kiểm toán nhà nước do ủy ban thường vụ quốc hội ban hành
Lĩnh vực: Kế Toán, Kiểm Toán | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 15/09/2005
Hiệu lực ngày: 01/01/2006
Đã có: 11562 lượt xem
  3 Nghị quyết số 1053/2006/NQ-UBTVQH11 về việc giải thích khoản 6 điều 19 của luật kiểm toán nhà nước do ủy ban thường vụ quốc hội ban hành
Lĩnh vực: Kế Toán, Kiểm Toán | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 10/11/2006
Hiệu lực ngày: 25/11/2006
Đã có: 11057 lượt xem
  4 Nghị quyết số 1002/2006/NQ-UBTVQH11 về việc quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tiêu chuẩn cụ thể của từng ngạch kiểm toán viên nhà nước do ủy ban thường vụ quốc hội ban hành
Lĩnh vực: Kế Toán, Kiểm Toán | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 03/03/2006
Hiệu lực ngày: 17/03/2006
Đã có: 11413 lượt xem
  5 Nghị quyết số 1124/NQ-UBTVQH11 về việc giao chỉ tiêu biên chế tăng thêm năm 2007 – 2008 cho kiểm toán nhà nước do uỷ ban thường vụ quốc hội ban hành
Lĩnh vực: Kế Toán, Kiểm Toán | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 28/05/2007
Hiệu lực ngày: 12/06/2007
Đã có: 10973 lượt xem

Văn bản mới