Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Lao Động, Tiền Lương
  6 Nghị định số 44/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động
Lĩnh vực: Lao Động, Tiền Lương | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 10/05/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 10336 lượt xem
  7 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động
Lĩnh vực: Lao Động, Tiền Lương | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 10/05/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 10305 lượt xem
  8 Nghị định số 46/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động
Lĩnh vực: Lao Động, Tiền Lương | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 10/05/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 10203 lượt xem
  9 Nghị định số 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương
Lĩnh vực: Lao Động, Tiền Lương | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 14/05/2013
Hiệu lực ngày: 01/07/7013
Đã có: 10433 lượt xem
  13 Nghị định 28/2011/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Danh mục doanh nghiệp không được đình công ban hành kèm theo Nghị định số 122/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ
Lĩnh vực: Lao Động, Tiền Lương | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 14/04/2011
Hiệu lực ngày: 01/06/2011
Đã có: 2252 lượt xem
  14 Nghị Định 22/2011/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu chung
Lĩnh vực: Lao Động, Tiền Lương | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 04/04/2011
Hiệu lực ngày: 19/05/2011
Đã có: 3565 lượt xem
  15 Quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
Lĩnh vực: Lao Động, Tiền Lương | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 20/08/2010
Hiệu lực ngày: 05/10/2010
Đã có: 16513 lượt xem
Trang 1 / 2 1 2 Tới
 Go To 
 

Văn bản mới