Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Lao Động, Tiền Lương
  1 Chỉ thị số 02/2008/CT-BXD về việc chấn chỉnh và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các đơn vị thuộc ngành xây dựng do bộ xây dựng ban hành
Lĩnh vực: Lao Động, Tiền Lương | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 27/03/2008
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 2050 lượt xem
  2 Chỉ thị số 04/2008/CT-UBND về việc phối hợp thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện do ủy ban nhân dân huyện hóc môn ban hành
Lĩnh vực: Lao Động, Tiền Lương | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 09/06/2008
Hiệu lực ngày: 16/06/2008
Đã có: 1838 lượt xem
  3 Chỉ thị số 603/CT-KTNN về việc nâng cao hiệu quả thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị, trực thuộc kiểm toàn nhà nước do kiểm toàn nhà nước ban hành
Lĩnh vực: Lao Động, Tiền Lương | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 20/06/2008
Hiệu lực ngày: 20/06/2008
Đã có: 1843 lượt xem
  4 Chỉ thị số 09/CT-BCT về việc tăng cường thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ trong ngành công thương do bộ công thương ban hành
Lĩnh vực: Lao Động, Tiền Lương | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 08/09/2008
Hiệu lực ngày: 08/09/2008
Đã có: 2742 lượt xem

Văn bản mới