Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Lao Động, Tiền Lương
  2 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND về việc phương án hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn tỉnh tây ninh giai đoạn 2008 - 2010 do hội đồng nhân dân tỉnh tây ninh ban hành
Lĩnh vực: Lao Động, Tiền Lương | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 08/04/2008
Hiệu lực ngày: 18/04/2008
Đã có: 2344 lượt xem
  3 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về việc đào tạo nguồn nhân lực (trọng tâm là đào tạo nghề cho người lao động) tỉnh quảng trị giai đoạn 2008- 2015 do hội đồng nhân dân tỉnh quảng trị ban hành
Lĩnh vực: Lao Động, Tiền Lương | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 08/04/2008
Hiệu lực ngày: 18/04/2008
Đã có: 2365 lượt xem
  4 Nghị quyết số 43/2008/NQ-HĐND về việc bổ sung dự toán chi ngân sách thường xuyên mục cải cách tiền lương phần chênh lệch tăng thu ngân sách năm 2007 do hội đồng nhân dân quận bình tân ban hành
Lĩnh vực: Lao Động, Tiền Lương | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 25/07/2008
Hiệu lực ngày: 25/07/2008
Đã có: 1948 lượt xem
  5 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND về chế độ phụ cẤp đối với bảo vệ dân phố do hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh ban hành
Lĩnh vực: Lao Động, Tiền Lương | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 05/12/2008
Hiệu lực ngày: 05/12/2008
Đã có: 1978 lượt xem

Văn bản mới