Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Quyền Dân Sự
  1 Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg về một số công tác đối với đạo tin lành do thủ tướng chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Quyền Dân Sự | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 04/02/2005
Hiệu lực ngày: 05/03/2005
Đã có: 13297 lượt xem
  2 Chỉ thị số 29/2005/CT-TTG về triển khai thực hiện nghị quyết của quốc hội về việc thi hành bộ luật dân sựdo thủ tướng chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Quyền Dân Sự | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 13/09/2005
Hiệu lực ngày: 08/10/2005
Đã có: 2831 lượt xem
  3 Chỉ thị số 03/CT-CT về việc triển khai thực hiện nghị định 158/2005/NÐ-CP ngày 27/12/2005 của chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch do ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành
Lĩnh vực: Quyền Dân Sự | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 02/03/2006
Hiệu lực ngày: 12/03/2006
Đã có: 11630 lượt xem
  5 Chỉ thị số 21/2006/CT-UBND về việc đẩy mạnh hoạt động sinh vật cảnh và xây dựng tổ chức hội do uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Lĩnh vực: Quyền Dân Sự | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 07/06/2006
Hiệu lực ngày: 07/06/2006
Đã có: 10985 lượt xem
  6 Chỉ thị số 07/2007/CT-TTg về việc triển khai thi hành luật cư trú do thủ tướng chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Quyền Dân Sự | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 29/03/2007
Hiệu lực ngày: 02/05/2007
Đã có: 10965 lượt xem
  7 Chỉ thị số 10/2007/CT-TTg về việc triển khai thi hành luật bình đẳng giới do thủ tướng chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Quyền Dân Sự | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 03/05/2007
Hiệu lực ngày: 04/06/2007
Đã có: 11191 lượt xem
  8 Chỉ thị số 14/2007/CT-UBND về việc triển khai thi hành luật cư trú trên địa bàn thành phố hà nội do ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành
Lĩnh vực: Quyền Dân Sự | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 27/06/2007
Hiệu lực ngày: 27/06/2007
Đã có: 11474 lượt xem
  10 Chỉ thị số 19/2007/CT-UBND về việc tổ chức triển khai thi hành luật cư trú trên địa bàn tỉnh nghệ an do ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành
Lĩnh vực: Quyền Dân Sự | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 06/08/2007
Hiệu lực ngày: 06/08/2007
Đã có: 2136 lượt xem

Văn bản mới