Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Sở Hữu Trí Tuệ
  1 Nghị định 57/2005/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Sở Hữu Trí Tuệ | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 27/04/2005
Hiệu lực ngày: 18/05/2005
Đã có: 11516 lượt xem
  2 Nghị định số 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hoá do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Sở Hữu Trí Tuệ | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 30/08/2006
Hiệu lực ngày: 13/03/2007
Đã có: 11491 lượt xem
  4 Nghị định số 104/2006/NĐ-CP về việc quy định chi tiết, hướng dần thi hành một số điều của luật sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Sở Hữu Trí Tuệ | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 22/09/2006
Hiệu lực ngày: 02/11/2006
Đã có: 11396 lượt xem
  5 Nghị định số 106/2006/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Sở Hữu Trí Tuệ | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 22/09/2006
Hiệu lực ngày: 21/10/2006
Đã có: 11411 lượt xem
  7 Nghị định số 103/2006/NĐ-CP về việc qui định chi tiết và hướng dần thi hành một số điều của luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Sở Hữu Trí Tuệ | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 22/09/2006
Hiệu lực ngày: 21/10/2006
Đã có: 11440 lượt xem
  8 Nghị định số 133/2008/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dần thi hành một số điều của luật chuyển giao công nghệ do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Sở Hữu Trí Tuệ | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 31/12/2008
Hiệu lực ngày: 14/09/2007
Đã có: 11440 lượt xem

Văn bản mới