Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Tài Chính Nhà Nước
  1 Thông tư số 155/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của ngành tài chính
Lĩnh vực: Tài Chính Nhà Nước | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 06/11/2013
Hiệu lực ngày: 01/01/2014
Đã có: 21697 lượt xem
  2 THÔNG TƯ BỘ TÀI CHÍNH Số 42/2011/TT-BTC Quy định chế độ quản lý tài chính, Quỹ hỗ trợ các hoạt động ngoại giao phục vụ kinh tế
Lĩnh vực: Tài Chính Nhà Nước | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 25/03/2011
Hiệu lực ngày: 01/05/2011
Đã có: 12662 lượt xem
  4 Thông tư 177/2009/TT-BTC về hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế đối với chênh lệch tỷ giá của các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ do Bộ Tài chính ban hành
Lĩnh vực: Tài Chính Nhà Nước | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 10/09/2009
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 12016 lượt xem

Văn bản mới