Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Tài Chính Nhà Nước
  1 Chỉ thị số 16/2008/CT-UBND về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2009 do ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Lĩnh vực: Tài Chính Nhà Nước | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 31/07/2008
Hiệu lực ngày: 10/08/2008
Đã có: 1714 lượt xem
  2 Chỉ thị số 27/2008/CT-TTg về chấn chỉnh công tác đấu thầu sử dụng vốn nhà nước do thủ tướng chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Tài Chính Nhà Nước | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 05/09/2008
Hiệu lực ngày: 05/10/2008
Đã có: 1914 lượt xem
  4 Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg về việc thực hiện nghiêm các chính sách tài khóa và thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra do thủ tướng chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Tài Chính Nhà Nước | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 20/11/2008
Hiệu lực ngày: 20/11/2008
Đã có: 2036 lượt xem
  5 Chỉ thị số 03/2008/CT-BTC về việc bình ổn giá trong dịp tết nguyên đán kỷ sửu 2009 do bộ tài chính ban hành
Lĩnh vực: Tài Chính Nhà Nước | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 01/12/2008
Hiệu lực ngày: 01/12/2008
Đã có: 2350 lượt xem

Văn bản mới