Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Thể Thao, Y Tế
  3 Nghị định số 79/2008/NĐ-CP về việc quy định hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Thể Thao, Y Tế | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 18/07/2008
Hiệu lực ngày: 16/08/2008
Đã có: 1731 lượt xem
  4 Nghị định số 88/2008/NĐ-CP về việc xác định lại giới tính do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Thể Thao, Y Tế | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 05/08/2008
Hiệu lực ngày: 24/08/2008
Đã có: 1787 lượt xem

Văn bản mới