Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Thuế, Phí, Lệ Phí
  1 Thông tư số 140/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính : Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 04/10/2013
Hiệu lực ngày: 01/12/2013
Đã có: 37261 lượt xem
  2 Công văn số 1087/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ : V/v xử lý Trạm thu phí phụ Vĩnh Thanh thuộc Trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 25/07/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 41078 lượt xem
  5 Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng : Quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 05/06/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 13827 lượt xem
  6 Công văn số 4748/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ : V/v xử lý 04 trạm chuyển giao quyền thu phí
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 12/06/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 13905 lượt xem
  8 Công văn của Bộ Tài chính số 6326/BTC-TCT ngày 11/5/2012 v/v tạm thời chưa thu số thuế GTGT phải nộp của tháng 4, 5, 6/2012
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 11/05/2012
Hiệu lực ngày: 11/05/2012
Đã có: 7646 lượt xem
  9 Thông tư số 18/2011/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung về thuế TNDN
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 10/02/2011
Hiệu lực ngày: 25/03/2011
Đã có: 26325 lượt xem
  10 Nghị định 45/2011/NĐ-CP Về lệ phí trước bạ
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 17/06/2011
Hiệu lực ngày: 01/09/2011
Đã có: 15288 lượt xem
  11 THÔNG TƯ 82/2011/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 10/06/2011
Hiệu lực ngày: 10/06/2011
Đã có: 14071 lượt xem
  12 Quyết định 33/2011/QĐ-TTG Về việc miễn tiền sử dụng đất ở cho hộ dân làng chài, dân sống trên sông nước, đầm phá di chuyển đến định cư tại các khu, điểm tái định cư
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 10/06/2011
Hiệu lực ngày: 05/08/2011
Đã có: 13763 lượt xem
  13 THÔNG TƯ 68/2011/TT-BTC Hướng dẫn thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với hàng hoá nhập khẩu
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 18/05/2011
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 13945 lượt xem
  15 THÔNG TƯ 67/2011/TT-BTC Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng quặng sắt và tinh quặng sắt thuộc nhóm 26.01 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 18/05/2011
Hiệu lực ngày: 02/07/2011
Đã có: 13563 lượt xem
Trang 1 / 5 1 2 3 4 5 Tới
 Go To 
 

Văn bản mới