Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Bất Động Sản
  1 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về giá đất
Lĩnh vực: Bất Động Sản | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 15/05/2014
Hiệu lực ngày: 01/07/2014
Đã có: 1885 lượt xem
  2 Công văn số 781/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ : V/v ổn định giá thuê đất đối với nhà, đất cho cơ quan đại diện nước ngoài thuê làm trụ sở
Lĩnh vực: Bất Động Sản | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 04/06/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 2055 lượt xem
  4 Nghị quyết số 61/NQ-CP của Chính phủ : Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Phú Yên
Lĩnh vực: Bất Động Sản | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 23/05/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 2132 lượt xem
  5 Nghị quyết số 62/NQ-CP của Chính phủ : Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Hưng Yên
Lĩnh vực: Bất Động Sản | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 23/05/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 2054 lượt xem
  6 Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ : Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của tỉnh Kiên Giang
Lĩnh vực: Bất Động Sản | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 23/05/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 2016 lượt xem
  7 Nghị quyết số 64/NQ-CP của Chính phủ : Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Yên Bái
Lĩnh vực: Bất Động Sản | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 27/05/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 2022 lượt xem
  9 Thông tư số 04/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
Lĩnh vực: Bất Động Sản | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 24/04/2013
Hiệu lực ngày: 10/06/2013
Đã có: 1937 lượt xem
  10 Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bến Tre : Về việc quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Lĩnh vực: Bất Động Sản | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 04/05/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 2102 lượt xem
  11 Nghị quyết số 50/NQ-CP của Chính phủ : Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 -2015) tỉnh An Giang
Lĩnh vực: Bất Động Sản | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 08/04/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 2186 lượt xem
  12 Nghị quyết số 51/NQ-CP của Chính phủ : Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 -2015) tỉnh Bạc Liêu
Lĩnh vực: Bất Động Sản | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 08/04/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 2215 lượt xem
  13 Nghị quyết số 52/NQ-CP của Chính phủ : Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực: Bất Động Sản | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 10/04/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1848 lượt xem
  14 Nghị quyết số 53/NQ-CP của Chính phủ : Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Thừa Thiên Huế
Lĩnh vực: Bất Động Sản | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 17/05/4013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 2077 lượt xem
  15 Nghị quyết số 54/NQ-CP của Chính phủ : Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Kon Tum
Lĩnh vực: Bất Động Sản | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 17/05/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1828 lượt xem
Trang 1 / 6 1 2 3 4 5 6 Tới
 Go To 
 

Văn bản mới