Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Bất Động Sản
  1 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về giá đất
Lĩnh vực: Bất Động Sản | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 15/05/2014
Hiệu lực ngày: 01/07/2014
Đã có: 1902 lượt xem
  2 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
Lĩnh vực: Bất Động Sản | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 23/06/2010
Hiệu lực ngày: 12/08/2010
Đã có: 2447 lượt xem
  6 Nghị định số 58/2008/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Bất Động Sản | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 05/05/2008
Hiệu lực ngày: 29/05/2008
Đã có: 2256 lượt xem
  7 Nghị định số 102/2008/NĐ-CP về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Bất Động Sản | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 15/09/2008
Hiệu lực ngày: 16/10/2008
Đã có: 2030 lượt xem

Văn bản mới