Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Bất Động Sản
  1 Thông tư số 04/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
Lĩnh vực: Bất Động Sản | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 24/04/2013
Hiệu lực ngày: 10/06/2013
Đã có: 1957 lượt xem
  2 Hướng dẫn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Lĩnh vực: Bất Động Sản | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 26/07/2010
Hiệu lực ngày: 20/09/2010
Đã có: 2457 lượt xem
  3 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 71/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ về ưu đãi
Lĩnh vực: Bất Động Sản | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 28/02/2002
Hiệu lực ngày: 13/04/2002
Đã có: 2590 lượt xem

Văn bản mới