Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Nông nghiệp
  1 Quyết định số 32/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về tiêu chí hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014 - 2015
Lĩnh vực: Nông nghiệp | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 27/05/2014
Hiệu lực ngày: 15/07/2014
Đã có: 12062 lượt xem
  4 Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Lĩnh vực: Nông nghiệp | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 04/06/2010
Hiệu lực ngày: 25/07/2010
Đã có: 7922 lượt xem
  5 Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
Lĩnh vực: Nông nghiệp | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 12/04/2010
Hiệu lực ngày: 01/06/2010
Đã có: 6013 lượt xem
  6 V/v phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020
Lĩnh vực: Nông nghiệp | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 29/11/2009
Hiệu lực ngày: 29/11/2009
Đã có: 3887 lượt xem
  7 Thông tư 65/2009/TT-BNNPTNT hướng dẫn tổ chức hoạt động và phân cấp quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Lĩnh vực: Nông nghiệp | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 12/10/2009
Hiệu lực ngày: 26/11/2009
Đã có: 11338 lượt xem
  11 Chỉ thị số 3599/CT-BNN-VP về việc tăng cường công tác phòng chống dịch lở mồm long móng đang có chiều hướng gia tăng do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành
Lĩnh vực: Nông nghiệp | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 02/12/2008
Hiệu lực ngày: 02/12/2008
Đã có: 11000 lượt xem

Văn bản mới