Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Nông nghiệp
  1 Quyết định số 32/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về tiêu chí hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014 - 2015
Lĩnh vực: Nông nghiệp | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 27/05/2014
Hiệu lực ngày: 15/07/2014
Đã có: 12079 lượt xem
  2 V/v phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020
Lĩnh vực: Nông nghiệp | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 29/11/2009
Hiệu lực ngày: 29/11/2009
Đã có: 3905 lượt xem

Văn bản mới