Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Trách Nhiệm Hình Sự
  1 Chỉ thị 1565/CT-TTg năm 2009 thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Trách Nhiệm Hình Sự | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 06/10/2009
Hiệu lực ngày: 06/10/2009
Đã có: 11166 lượt xem

Văn bản mới