Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Văn Hóa Xã Hội
  1 Chỉ thị 01/CT-TLĐ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 04/2006/NQ-TLDLDVN ngày 03/4/2006 về “đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục của tổ chức công đoàn trong tình hình mới”
Lĩnh vực: Văn Hóa Xã Hội | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 22/09/2009
Hiệu lực ngày: 22/09/2009
Đã có: 2236 lượt xem
  2 Chỉ thị 01/CT-BLĐTBXH về thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 – 2010 của ngành dạy nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Lĩnh vực: Văn Hóa Xã Hội | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 10/09/2009
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 2787 lượt xem
  3 Chỉ thị số 01/CT-BTTTT về công tác thi đua - khen thưởng năm 2009 do bộ thông tin và truyền thông ban hành
Lĩnh vực: Văn Hóa Xã Hội | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 02/01/2009
Hiệu lực ngày: 02/01/2009
Đã có: 1887 lượt xem
  4 Chỉ thị số 01/CT-BYT về phục vụ y tế trong dịp tết nguyên đán kỷ sửu 2009 do bộ y tế ban hành
Lĩnh vực: Văn Hóa Xã Hội | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 12/01/2009
Hiệu lực ngày: 12/01/2009
Đã có: 1700 lượt xem
  7 Chỉ thị số 02/2009/CT-BTTTT về tổ chức đón tết và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ tết nguyên đán kỷ sửu năm 2009 do bộ thông tin và truyền thông ban hành
Lĩnh vực: Văn Hóa Xã Hội | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 16/01/2009
Hiệu lực ngày: 16/01/2009
Đã có: 1927 lượt xem

Văn bản mới