Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Xây Dựng Đô Thị
  1 Thông tư hướng dẫn giám định tư pháp xây dựng
Lĩnh vực: Xây Dựng Đô Thị | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 05/10/2009
Hiệu lực ngày: 01/12/2009
Đã có: 2506 lượt xem
  2 Hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng
Lĩnh vực: Xây Dựng Đô Thị | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 31/07/2009
Hiệu lực ngày: 15/09/2009
Đã có: 2633 lượt xem
  3 Thông tư hướng dẫn về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ trên lãnh thổ Việt Nam.
Lĩnh vực: Xây Dựng Đô Thị | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 09/12/2009
Hiệu lực ngày: 01/02/2010
Đã có: 7816 lượt xem
  5 Thông tư 34/2009/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị do Bộ Xây dựng ban hành
Lĩnh vực: Xây Dựng Đô Thị | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 30/09/2009
Hiệu lực ngày: 14/11/2009
Đã có: 2765 lượt xem
  7 Thông tư số 25/2009/TT-BXD hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành
Lĩnh vực: Xây Dựng Đô Thị | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 29/07/2009
Hiệu lực ngày: 10/09/2009
Đã có: 1806 lượt xem

Văn bản mới