Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Xây Dựng Đô Thị
  1 Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố hà nội do ủy ban nhân dân thành phố hà nội ban hành
Lĩnh vực: Xây Dựng Đô Thị | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 06/01/2009
Hiệu lực ngày: 06/01/2009
Đã có: 2209 lượt xem
  2 Chỉ thị số 07/2009/CT-UBND về việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố hà nội do ủy ban nhân dân thành phố hà nội ban hành
Lĩnh vực: Xây Dựng Đô Thị | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 03/02/2009
Hiệu lực ngày: 03/02/2009
Đã có: 1858 lượt xem

Văn bản mới