Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Xuất Nhập Khẩu
  1 Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Nam Định : Ban hành Quy chế phối hợp quản lý giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lĩnh vực: Xuất Nhập Khẩu | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 18/11/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 2430 lượt xem
  2 Thông tư số 40/2013/TT-BYT của Bộ Y tế : Ban hành Danh mục thuốc thiết yếu thuốc đông y và thuốc từ dược liệu lần VI
Lĩnh vực: Xuất Nhập Khẩu | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 18/11/2013
Hiệu lực ngày: 01/01/2014
Đã có: 2903 lượt xem
  3 Công văn số 8018/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ : V/v xây dựng Đề án ngăn chặn vận chuyển và nhập khẩu trái phép thủy, hải sản
Lĩnh vực: Xuất Nhập Khẩu | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 24/09/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 3599 lượt xem
  4 Thông báo số 351/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: Xuất Nhập Khẩu | Loại văn bản: Thông báo
Ban hành: 19/09/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 3638 lượt xem
  6 Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tăng cường quản lý, kiểm soát việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của doanh nghiệp
Lĩnh vực: Xuất Nhập Khẩu | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 09/08/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 4779 lượt xem
  7 Công văn số 5851/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập cấp nhà nước
Lĩnh vực: Xuất Nhập Khẩu | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 18/07/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 5055 lượt xem
  8 Công văn số 5378/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ : V/v nhập khẩu lô hàng 02 xe ô tô đầu kéo đã qua sử dụng sản xuất năm 2007
Lĩnh vực: Xuất Nhập Khẩu | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 03/07/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 5417 lượt xem
  9 Công văn số 4716/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ : V/v điều chỉnh định mức sau khi xuất khẩu sản phẩm đối với hàng gia công, sản xuất xuất khẩu
Lĩnh vực: Xuất Nhập Khẩu | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 11/06/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 2213 lượt xem
  10 Quyết định 28/2011/QĐ-TTG Ban hành Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam
Lĩnh vực: Xuất Nhập Khẩu | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 17/05/2011
Hiệu lực ngày: 01/07/2011
Đã có: 3690 lượt xem
  11 Quyết định 22/2011/QĐ-TTG Về việc thực hiện thí điểm thủ tục biên phòng điện tử cảng biển
Lĩnh vực: Xuất Nhập Khẩu | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 15/04/2011
Hiệu lực ngày: 09/06/2011
Đã có: 2660 lượt xem
  12 Sửa đổi, bãi bỏ một số quy định tại các Quy chế hoạt động của khu kinh tế cửa khẩu
Lĩnh vực: Xuất Nhập Khẩu | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 03/03/2010
Hiệu lực ngày: 03/03/2010
Đã có: 3585 lượt xem
  13 Thông tư 60/2009/TT-BNNPTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành để hướng dẫn thực hiện nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ
Lĩnh vực: Xuất Nhập Khẩu | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 16/09/2009
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 3791 lượt xem
  15 Nghị định số 97/2007/NĐ-CP về việc quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Xuất Nhập Khẩu | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 07/06/2009
Hiệu lực ngày: 01/07/2007
Đã có: 2992 lượt xem
Trang 1 / 2 1 2 Tới
 Go To 
 

Văn bản mới