Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Xuất Nhập Khẩu
  1 Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Nam Định : Ban hành Quy chế phối hợp quản lý giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lĩnh vực: Xuất Nhập Khẩu | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 18/11/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 2450 lượt xem
  2 Quyết định 28/2011/QĐ-TTG Ban hành Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam
Lĩnh vực: Xuất Nhập Khẩu | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 17/05/2011
Hiệu lực ngày: 01/07/2011
Đã có: 3708 lượt xem
  3 Quyết định 22/2011/QĐ-TTG Về việc thực hiện thí điểm thủ tục biên phòng điện tử cảng biển
Lĩnh vực: Xuất Nhập Khẩu | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 15/04/2011
Hiệu lực ngày: 09/06/2011
Đã có: 2678 lượt xem
  4 Sửa đổi, bãi bỏ một số quy định tại các Quy chế hoạt động của khu kinh tế cửa khẩu
Lĩnh vực: Xuất Nhập Khẩu | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 03/03/2010
Hiệu lực ngày: 03/03/2010
Đã có: 3606 lượt xem

Văn bản mới