Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Lĩnh Vực Khác
  2 Nghị định số 99/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 25/10/2014
Hiệu lực ngày: 15/12/2014
Đã có: 1396 lượt xem
  3 Nghị định số 98/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 24/10/2014
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1369 lượt xem
  5 Nghị định số 96/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 17/10/2014
Hiệu lực ngày: 12/12/2014
Đã có: 1399 lượt xem
  6 Nghị định số 95/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 17/10/2014
Hiệu lực ngày: 01/12/2014
Đã có: 1402 lượt xem
  7 Nghị định số 94/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 17/10/2014
Hiệu lực ngày: 08/12/2014
Đã có: 1368 lượt xem
  10 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 01/10/2014
Hiệu lực ngày: 15/11/2014
Đã có: 1344 lượt xem
  11 Nghị định số 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 29/09/2014
Hiệu lực ngày: 15/11/2014
Đã có: 1347 lượt xem
  12 Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú"
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 29/09/2014
Hiệu lực ngày: 15/11/2014
Đã có: 1371 lượt xem
  14 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 01/10/2014
Hiệu lực ngày: 15/11/2014
Đã có: 1759 lượt xem
  15 Nghị định số 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 29/09/2014
Hiệu lực ngày: 15/11/2014
Đã có: 1680 lượt xem
Trang 1 / 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tới
 Go To 
 

Văn bản mới