Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Lĩnh Vực Khác
  1 Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 30/10/2014
Hiệu lực ngày: 15/12/2014
Đã có: 8911 lượt xem
  2 Quyết định số 60/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định tiêu chí hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 30/10/2014
Hiệu lực ngày: 15/01/2015
Đã có: 8067 lượt xem
  6 Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Dương : Về việc quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất đất ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 09/10/2014
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 2107 lượt xem
  9 Quyết định số 56/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 06/10/2014
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1855 lượt xem
  10 Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh : Về thành lập Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 06/10/2014
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1854 lượt xem
  11 Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Cà Mau : Ban hành Quy định về sên, vét đất, bùn cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 03/10/2014
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1847 lượt xem
  14 Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Dương : Ban hành Quy chế về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Dương
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 01/10/2014
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 2068 lượt xem
Trang 1 / 37 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 Tới
 Go To 
 

Văn bản mới