Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Lĩnh Vực Khác
  1 Chỉ thị số 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm trong tình hình hiện nay
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 15/10/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1363 lượt xem
  2 Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn hồ chứa nước
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 14/10/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1350 lượt xem
  4 Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 04/09/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1395 lượt xem
  7 Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 28/06/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1837 lượt xem
  8 Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông nghiêm trọng trong hoạt động vận tải
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 23/06/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1437 lượt xem
  9 Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 25/06/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1558 lượt xem
  11 Chỉ thị 1441/CT-TTg về tăng cường vai trò của Thông tấn xã Việt Nam trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 14/09/2009
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 2564 lượt xem
  13 Chỉ thị số 3222/CT-BNN-TY về việc tăng cường công tác tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm đợt ii/2008 do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 28/10/2008
Hiệu lực ngày: 28/10/2008
Đã có: 1753 lượt xem
Trang 1 / 2 1 2 Tới
 Go To 
 

Văn bản mới